Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

31.05.2018 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - jún 2018.

[stiahnúť prílohu]


Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov

05.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

11.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 13.6.2018 (streda) o 16.00 hod.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie

25.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a o nastúpení jeho náhradníka.

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie

25.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Rozhodnutie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, stavebný objekt: 111-00 Prístupová cesta v km 98,51 D1 vľavo.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

22.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 27.6.2018 (streda) o 10.00 hod.

[stiahnúť prílohu]


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

26.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - júl 2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

28.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejr'lým poskytovatel'om

04.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejr'lým poskytovatel'om.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

11.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: informatik (oddelenie podporných činností).

[stiahnúť prílohu]


Stavebné povolenie

25.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Stavebné povolenie: "Zateplenie štítovej steny Sibírska 33-35, Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Výzva na odstránenie vozidla

27.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Mesto Košice - Mestská polícia Košice - Výzva na odstránenie vozidla: Citroen Xsara sivej farby, bez tabuliek s evidenčným číslom, predtým P0-897ET.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie

02.08.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zámere prevyhlásenia chráneného stromu "Prešovský platan".

[stiahnúť prílohu]


Vymenovanie za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie

17.08.2018 / Oznámenia samosprávy

Vymenovanie za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie

[stiahnúť prílohu]


Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu

27.08.2018 / Oznámenia samosprávy

Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

14.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Územný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

14.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov - "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radatice na roky 2018- 2024".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

19.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

19.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

20.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 25.9.2018 (utorok) o 10.00 hod.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

20.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020“.

[stiahnúť prílohu]


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

21.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - október 2018.

[stiahnúť prílohu]


Verejná vyhláška

16.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Verejná vyhláška: vyplácanie nájmu vlastníkom poľovných pozemkov

[stiahnúť prílohu]


Verejná vyhláška

16.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Verejná vyhláška: Poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešove - vyplácanie nájmu vlastníkom poľovných pozemkov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia

17.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia: "Rýchlostná cesta R4 Prešov- severný obchvat".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

22.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Mesto Prešov v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť.

[stiahnúť prílohu]


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

24.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, na ul. Arm. gen. Svobodu, K Starej tehelni k 24.10.2018.

[stiahnúť prílohu]


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

29.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ulici Antona Prídavka k 29.10.2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva - dňa 19.11.2018 (pondelok) o 10.00 hod.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 21.11.2018 (streda) o 10.00 hod.

[stiahnúť prílohu]


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

14.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni , Sabinovskej, Majakovského, Antona Prídavka, Arm.gen.Svobodu k 14.11.2018.

[stiahnúť prílohu]


Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov

19.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 1. polrok 2019.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

21.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: „Obaľovačka asfaltových zmesí Prešov – Haniska“.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

23.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "OBAĽOVAČKA ASFALTOVÝCH ZMESÍ PREŠOV- HANISKA".

[stiahnúť prílohu]


Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

23.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti: "Obal'ovačka asfaltových zmesí Prešov - Haniska" - dňa 17.12.2018 (pondelok) o 10:00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove.

[stiahnúť prílohu]


Návrh ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2019 S VÝHĽADOM NA ROKY 2020 a 2021

26.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Návrh ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2019 S VÝHĽADOM NA ROKY 2020 a 2021.

[stiahnúť prílohu]


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

29.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 30.11.2018.

[stiahnúť prílohu]


Dobrovol'ná zbierka

03.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Mesto Prešov vyhlasuje dobrovol'nú zbierku "Primátorsky punč 2018".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

06.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 12.12.2018 (streda) o 10.00 hod.

[stiahnúť prílohu]


Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným

11.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om.

[stiahnúť prílohu]


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

12.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 12.12.2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o zverejnení

21.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Záväzná čast' Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov - oznámenie o zverejnení.

[stiahnúť prílohu]


Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om

28.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

31.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Územný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018".

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)