Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

31.05.2018 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - jún 2018.

done Cemjata,K potoku

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov

05.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2018.

done Cemjata

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

11.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 13.6.2018 (streda) o 16.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie

25.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a o nastúpení jeho náhradníka.

done Za Kalváriou,Kvetná,Nová,Slovenská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

25.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Rozhodnutie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, stavebný objekt: 111-00 Prístupová cesta v km 98,51 D1 vľavo.

done Metodova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

22.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 27.6.2018 (streda) o 10.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

26.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - júl 2018.

done Cemjata,K potoku

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

28.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov".

done Duklianska,Fintická,Jahodová,Južná,Nová,Ružová,Sabinovská,Šidlovská,Baštová,Šafárikova,Vodárenská,Rusínska,Bulharská,Zabíjaná

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejr'lým poskytovatel'om

04.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejr'lým poskytovatel'om.

done Kúty,Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

11.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: informatik (oddelenie podporných činností).

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Stavebné povolenie

25.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Stavebné povolenie: "Zateplenie štítovej steny Sibírska 33-35, Prešov".

done Sibírska,Bajkalská,Nová,Protifašistických bojovníkov

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na odstránenie vozidla

27.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Mesto Košice - Mestská polícia Košice - Výzva na odstránenie vozidla: Citroen Xsara sivej farby, bez tabuliek s evidenčným číslom, predtým P0-897ET.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie

02.08.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zámere prevyhlásenia chráneného stromu "Prešovský platan".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Vymenovanie za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie

17.08.2018 / Oznámenia samosprávy

Vymenovanie za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie

done Nová,Hlavná

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu

27.08.2018 / Oznámenia samosprávy

Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu

done Sabinovská,Majakovského

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

14.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Územný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018".

done Baštová,Hlavná

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

14.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov - "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radatice na roky 2018- 2024".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

19.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

done Cemjata,Vydumanec,Južná,Kúty,Kvetná,Lesná,Nová,Surdok,Vodná,Západná,Železničná,Baštová,Hlavná,Kpt. Nálepku,Lesík delostrelcov,Slovenská,Šarišská,Okružná,Východná,Záhradná,Košická,Úzka,Dubová,Jurkovičova,Kamenná,Magurská,Veterná,Kvašná voda,Námestie mieru,Priemyselná,Račia,Staré záhrady

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

19.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov".

done Tehelná,Cemjata,Levočská,Vydumanec,Duklianska,Fintická,Jahodová,Južná,Komenského,Nová,Ružová,Sabinovská,Šidlovská,Vodná,Baštová,Hlavná,Masarykova,Slovenská,Šafárikova,Vodárenská,Košická,Kamenná,Rusínska,Bulharská,Zabíjaná,Račia

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

20.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 25.9.2018 (utorok) o 10.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

20.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020“.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

21.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - október 2018.

done Cemjata,K potoku

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Verejná vyhláška

16.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Verejná vyhláška: vyplácanie nájmu vlastníkom poľovných pozemkov

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Verejná vyhláška

16.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Verejná vyhláška: Poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešove - vyplácanie nájmu vlastníkom poľovných pozemkov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia

17.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia: "Rýchlostná cesta R4 Prešov- severný obchvat".

done Bajkalská,Dúbravská,Južná,Komenského,Nová,Hlavná,Masarykova,Metodova,Požiarnická,Slovenská,Štúrova,Vajanského,Kutuzovova,Pionierska,Ďumbierska,Námestie mieru,Obrancov mieru,Račia

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

22.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Mesto Prešov v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

24.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, na ul. Arm. gen. Svobodu, K Starej tehelni k 24.10.2018.

done K Starej tehelni

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

29.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ulici Antona Prídavka k 29.10.2018.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva - dňa 19.11.2018 (pondelok) o 10.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 21.11.2018 (streda) o 10.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

14.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni , Sabinovskej, Majakovského, Antona Prídavka, Arm.gen.Svobodu k 14.11.2018.

done Antona Prídavka,Majakovského,Arm. gen. Svobodu,K Starej tehelni

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov

19.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 1. polrok 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

21.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: „Obaľovačka asfaltových zmesí Prešov – Haniska“.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

23.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "OBAĽOVAČKA ASFALTOVÝCH ZMESÍ PREŠOV- HANISKA".

done Nová,Hlavná,Jarková,Košická,Kamenná,Priemyselná,Račia

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

23.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti: "Obal'ovačka asfaltových zmesí Prešov - Haniska" - dňa 17.12.2018 (pondelok) o 10:00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove.

done Vodná,Hlavná,Jarková,Masarykova,Požiarnická,Pionierska,Námestie mieru,Priemyselná

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2019 S VÝHĽADOM NA ROKY 2020 a 2021

26.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Návrh ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2019 S VÝHĽADOM NA ROKY 2020 a 2021.

done Bajkalská,Matice slovenskej,Šmeralova,Cemjata,Októbrová,Kúty,Nová,Sabinovská,Školská,Baštová,Slovenská,Zápotockého,Lesnícka,Solivarská,Važecká,Bernolákova,Šrobárova,Zemplínska,K Okruhliaku,K Starej tehelni,Sibírska,Májové námestie,Pod Wilec hôrkou

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

29.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 30.11.2018.

done Antona Prídavka,Majakovského,Arm. gen. Svobodu,K Starej tehelni

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dobrovol'ná zbierka

03.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Mesto Prešov vyhlasuje dobrovol'nú zbierku "Primátorsky punč 2018".

done Lesná,Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

06.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 12.12.2018 (streda) o 10.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným

11.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om.

done Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

12.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 12.12.2018.

done Antona Prídavka,Majakovského,Arm. gen. Svobodu,K Starej tehelni

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zverejnení

21.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Záväzná čast' Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov - oznámenie o zverejnení.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om

28.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om.

done Kúty

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

31.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Územný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018".

done Levočská,Komenského,Nová,Severná,Baštová,Hlavná,Masarykova,Požiarnická,Slovenská,Okružná,Priemyselná

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)