Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Oznámenie o začatí stavebného konania

28.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí stavebného konania: "Projekt obnovy bytového domu na Ul. Vlada Clementisa 10-14 Prešov".

done Vlada Clementisa,Bajkalská,Nová,Jarková

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Upovedomenie o podaní odvolania

19.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Upovedomenie o podaní odvolania proti vydanému rozhodnutiu SÚ 2764/113186/2018-Se

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie o umiestnení stavby

11.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o umiestnení inžinierskej stavby: "Výstavba VNR rozvádzača, ul. B. Gojdiča".

done Biskupa Gojdiča

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doplnení podkladov pre vydanie rozhodnutia

13.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o doplnení podkladov pre vydanie rozhodnutia o využití územia pre inžiniersku stavbu: "Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M. Čulena č. 29 - 49".

done Marka Čulena,Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti

22.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti stavebného povolenia: "Rekonštrukcia primárneho vykurovacieho okruhu CK Jazdecká - Prešov".

done Mukačevská,Vlada Clementisa,Volgogradská,Engelsova,Fraňa Kráľa,Levočská,Marka Čulena,Nábrežná,Októbrová,Jazdecká,Matice slovenskej,Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

26.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster R0-2".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

26.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster SD-3".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

26.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster PT -3".

done Kollárova,Nová,Pri ihrisku

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oboznámenie účastníkov konania

29.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu: OC FORUM Prešov, stavebné objekty: SO 14 - Komunikácie a spevnené plochy, SO 14.1 -Svetelná križovatka, Posun prechodu pre chodcov a nariadenie opakovaného ústneho pojednávania.

done Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oboznámenie účastníkov konania

29.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oboznámenie účastníkov konania podkladmi pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu "OBCHODNÉ CENTRUM FORUM PREŠOV", stavebné objekty: SO 01 OC FORUM, SO 03 Príprava územia - stavebná jama, SO 15 Drobná architektúra- viď SO 01 OC FORUM, SO 16 Sadové úpravy a prevádzkové súbory: PS 01 Trafostanica, PS 02 Záložný zdroj, PS 03 Výťahy a eskalátory - vid' SO 01 stavebné konštrukcie a nariadenie opakovaného ústneho pojednávania.

done Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí územného konania

31.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania: Prešov-Vranovská-0031KO.

done Vranovská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

13.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinuierskú stavbu: "Prešov- Solivar- Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete".

done Gápľová,Komenského,Nová,Slovenská,Vodárenská,Jesenná,Na brehu,Pionierska,Zlatobanská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

15.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: "Predajňa - svet podláh".

done Duklianska,Komenského,Nová,Vodná,Kamenná

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí územného konania o predÍžení rozhodnutia

30.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania o predÍžení rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR pod projekt 3 Prešov Aktivita 1".

done Nová,Ďumbierska

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj- klaster R0-2".

done Kollárova,Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj- klaster PT-3".

done Kollárova,Nová,Pri ihrisku

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster SD-3".

done Kollárova,Nová,K potoku

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)