Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Voľby do orgánov samosprávy obcí

11.07.2018 / Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča.

[stiahnúť prílohu]


Zverejnenie počtu obyvatel'ov mesta Prešov

12.07.2018 / Voľby

Počet obyvatel'ov mesta Prešov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie

12.07.2018 / Voľby

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre volby do orgánov samosprávy obcí.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

22.08.2018 / Voľby

Vol'by do orgánov samosprávy mesta Prešov: zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií.

[stiahnúť prílohu]


Vymenovanie za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie

17.08.2018 / Voľby

Vymenovanie za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie.

[stiahnúť prílohu]


Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí

24.08.2018 / Voľby

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018 na podmienky mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie primátorky mesta Prešov

11.09.2018 / Voľby

Rozhodnutie primátorky mesta Prešov o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností v meste Prešov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú dňa 10.novembra 2018.

[stiahnúť prílohu]


Zoznam zaregistrovaných kandidátov

25.09.2018 / Voľby

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Prešov, zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Prešove.

[stiahnúť prílohu]


Informácia pre voliča

27.09.2018 / Voľby

Informácia pre voliča k stálemu zoznamu voličov a námietkovému konaniu.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

28.09.2018 / Voľby

Oznámenie mesta Prešov o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Prešov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie

05.10.2018 / Voľby

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - pre voličov s trvalým pobytom "Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Pozvánka

16.10.2018 / Voľby

Pozvánka - prvé zasadnutie orskovej volebnej komisie v meste Prešov

[stiahnúť prílohu]


Pozvánka

16.10.2018 / Voľby

Pozvánka - prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie v meste Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Hlasovanie mimo volebnej miestnosti

09.11.2018 / Voľby

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

09.11.2018 / Voľby

Oznámenie mesta Prešov o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a o utvorení volebných obvodov a volebných okrskov a určení volebných miestností na území mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Zápisnica mestskej volebnej komisie

12.11.2018 / Voľby

Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018.

[stiahnúť prílohu]


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)