Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2018

08.06.2018 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov číslo 8/2017.

done Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2018

04.07.2018 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešovčíslo 8/2017.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

09.08.2018 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018 o pridel'ovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

done Antona Prídavka,Majakovského,Nová,Sabinovská,Slanská,Arm. gen. Svobodu,K Starej tehelni

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2018

15.08.2018 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2018 o čistote mesta a verejnom poriadku.

done Nová,Kamenná,Zimná

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

31.08.2018 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ...../2018 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

done Antona Prídavka,Majakovského,Nová,Sabinovská,Slanská,Arm. gen. Svobodu,K Starej tehelni

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2018

28.09.2018 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2018 o čistote mesta a verejnom poriadku.

done Nová,Kamenná,Zimná

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2018

28.09.2018 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2018 o pridel'ovaní nájomných bytov vlastníctve mesta Prešov.

done Antona Prídavka,Majakovského,Nová,Sabinovská,Slanská,Arm. gen. Svobodu,K Starej tehelni

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018

01.10.2018 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.

done

Otvoriť celý oznam


Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

21.11.2018 / VZN mesta Prešov

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.

done

Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2018

21.12.2018 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)