Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Prerušenie distribúcie elektriny

25.01.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Arm. gen. Svobodu č. 6 v termíne 15. február 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

01.02.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Parná a ul. Gaštanová, ul. Strážnická párne č.d. 40 až 28, č.d. 44, 42A, 40A, nepárne č.d. 39 až 21 + č.d. 45, 23A.

done Gaštanová,Strážnická,Poľná

Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

01.02.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Poľná a ul. Gaštanová, ul. Strážnická párne č.d. 40 až 28, č.d. 44, 42A, 40A, nepárne č.d. 39 až 21 + č.d. 45, 23A.

done Poľná,Gaštanová,Strážnická

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

07.02.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - Záhradkárska osada Cemjata 1 a 2, ul. Srnčia, ul. Jelenia, ul. Cemjata - č.d. 16, 18, 22, 7765, 1103 v termíne 25. február 2019 od 07:20 h do 16:40 h.

done Cemjata,Srnčia,Jelenia

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

15.02.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Šebastová - ul. Vranovská č.d. 32, 34A, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 77, 83, 83A, 69, 67, 57, 53, 55, 51, 49, 63, 456/12, 75, 34, 36, 71,47 a popis. č. 8640; ul. Herlianska č.d. 1; celá ul. Topoľová; ul. Pažica č.d.47.

done Vranovská,Herlianska,Topoľová,Pažica

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

25.03.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - záhradkárska osada Pod Wilec Hôrkou smer Borkut v termíne 15. apríl 2019 od 07:20 h do 15:00 h.

done Pod Wilec hôrkou

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

05.04.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Šebastová- ul. Včelárska, ul. Nová, ul. Trnková, ul. Rybárska, ul. Belianska, ul. Jarná, ul. Železničná nepárne č.d. 3 až 27, párne č.d. 2 až 12, č.d. 18, 2, ul. Fintická nepárne č.d. 3 až 21, č.d. 2, 4, 2A v termíne 24. aprH 2019 od 10:30 h do 13:20 h. časť mesta Prešov - ul. Holländerova a ul. Ku Kráľovej hore v termíne 24. apríl 2019 od 07:10 h do 17:50 h. časť mesta Prešov, Nižná Šebastová - celá ulica Limbová, ul. Borovicová, ul. Genplk. Jána Ambruša, ul. Herlianska úsek od č.d. 6 po č.d. 9, párne č.d. 12 až 16, č.d. 17, ul. Vranovská č.d. 30, 26, ul. Pažica nepárne č.d. 1 až 11, 17 až 45, párne č.d. 2 až 12,18 až 40, č.d. 418, 41C, 23A, 21A, 2A, 13/A, 13/8, 13/E, 13/F, 13/G v termíne 24. apríl 2019 od 07:50 h do 10:40 h.

done Včelárska,Nová,Trnková,Rybárska,Belianska,Jarná,Železničná,Fintická,Holländerova,Ku Kráľovej hore,Limbová,Borovicová,Genplk. Jána Ambruša,Herlianska,Vranovská,Pažica

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

29.05.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Solivarská - č.d. 45A, 45, 49, 50, 56, 58, 60, 62, 64, ul. Palackého úsek od č. 1 po č.d. 9, ul. Opavská úsek od č.d. 1 po č.d. 8 v termíne 14. jún 2019 od 06:50 h do 15:30 h.

done Solivarská,Palackého,Opavská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

28.06.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Marka Čulena nepárne č.d. 5 až 25, celá ul. Átriová úsek od č.d. 1 po č.d. 13, ul. Staré záhrady č.d. 1, 2, 3, ul. Odborárska úsek od č.d. 1 po č.d. 32, ul. Jabloňová úsek od č.d. 1 po č.d. 7, úsek od č.d. 9 po č.d. 28, celá ul. Čerešňová úsek od č.d. 1 po č.d. 39, ul. Sázavského č.d. 34, 36, 38, úsek od č.d. 35 po č.d. 43 v termíne 16. júl 2019 od 07:00 h do 16:30 h.

done Marka Čulena,Átriová,Staré záhrady,Odborárska,Jabloňová,Čerešňová,Sázavského

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

28.06.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Fučíkova párne č.d. 16 až 34, č.d. 9, 11, 21, 23, nepárne č.d. 29 až 47 v termíne 16. júl 2019 od 07:10 h do 16:30 h.

done Fučíkova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

28.06.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Fučíkova párne č.d. 16 až 34, č.d. 9, 11, 21, 23, nepárne č.d. 29 až47 v termíne 17. júl 2019 od 07:00 h do 16:30 h.

done Fučíkova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

01.07.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Marka Čulena nepárne č.d. 5 až 25, ul. Átriová úsek od č.d. 1 po č.d 13, ul. Staré záhrady č.d. 1, 2, 3, ul. Odborárska úsek od č.d. 1 po č.d. 32 v termíne 18. júl 2019 od 07:20 h do 16:30 h.

done Marka Čulena,Staré záhrady,Átriová,Odborárska

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

09.07.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: Sekčovská 0 Prešov, ČOM: 0001457278, EIC: 24ZVS0000746329K v termíne 23. júl 2019 od 07:50 h do 17:40 h.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

17.07.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Sabinovská nepárne č.d. 91 až 145 v termíne 3. august 2019 od 06:50 h do 17:30 h.

done Sabinovská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

22.07.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Sabinovská nepárne č.d. 91 až 145 v termíne 10. august 2019 od 06:50 h do 17:30 h.

done Sabinovská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

25.07.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Sebastová - ul. Poľná, ul. Gaštanová, ul. Strážnická párne č.d. 28 až 40, č.d. 44, 42A, 40A, nepárne č.d. 21 až 39, č.d. 45, 23A v termíne 12. august 2019 od 10:30 h do 13:40 h.

done Poľná,Gaštanová,Strážnická

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

25.07.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Šebastová - ul. Mateja Huľu č.d. 1, 3, 5; ul. Mateja Murgaša úsek od č.d. 1 po č.d. 8, úsek od č.d. 10 po č.d. 16, úsek od č.d. 18 po č.d. 22; ul. Strážnická bytové domy - č. 20, 22, 24, č.d. 43, 14, 14A, 10, 12, 16, 11, 13, 15; ul. Haburská v termíne 12. august 2019 od 07:30 h do 10:40 h.

done Mateja Huľu,Mateja Murgaša,Strážnická,Haburská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

01.08.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Okrajová celá, ul. Kraskova úsek od č.d. 1 po č.d. 11, úsek od č.d. 8 po č.d. 14; ul. Solivarská úsek od č.d. 1 po č.d. 23, úsek od č.d. 2 po č.d. 18; ul. Smetanova úsek od č. 1 po č.d. 43, č.d. 2; ul. Ľ. Podjavorinskej úsek od č.d. 9 po č.d. 23, úsek od č.d. 2 po č.d. 20 v termíne 19. august 2019 od 08:00 h do 13:30 h.

done Okrajová,Kraskova,Solivarská,Smetanova,Ľ. Podjavorinskej

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

16.09.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Skromná, ul. Zajačia, ul. Malkovská, záhradky Vydumanec v termíne 3. október 2019 od 08:00 h do 12:30 h.

done Skromná,Zajačia,Malkovská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

23.09.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Solivar - celá ul. Úzka okrem č.d. 8, ul. Na brehu nepárne č.d. 1 až 25, párne č.d. 2 až 12 a č.d. 20A, 22, ui.Suvorovova nepárne č.d. 11 až 17, č.d. 38,44 v termíne 11. október 2019 od 07:10 h do 15:30 h.

done Úzka,Na brehu,Suvorovova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

23.09.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Solivar- ul. Úzka, ul. Pod hrádkom nepárne č.d. 11 až 49, párne č.d. 12 až 26, ul. Vaľkovská, ul. Tokajícka, ul. Zlatobanská, ul. Pod Debrami, ul. Gapľova, ul. Lidická, ul. Banícka, ul. Zborovská, ul. Pod Turňou, ul. Čipkárska, ul. Padlých hrdinov, ul. Ondavská č.d. 32. 32A, 34, ul. Na brehu, ul. Suvorovova nepárne č.d. 11 až 17 a č.d. 38, 44, ul. Pri hati, ul. 8. Nemcovej, ul. Soľnobanská párne č.d. 8 až 36, nepárne č.d. 19 až 39, ul. Tajovského nepárne č.d. 17 až 51, párne č.d. 20 až 52, ul. Kukučínova nepárne č.d. 15 až 55, párne č.d. 16 až 52, ul. Kysucká nepárne č.d. 1 až 31, párne č.d. 2 až 8, ul. Čajkovského, ul. Bencúrova v termíne 10. október 2019 od 07:00 h do 16:00 h.

done Úzka,Pod Hrádkom,Valkovská,Tokajícka,Zlatobanská,Pod Debrami,Gápľová,Lidická,Banícka,Zborovská,Pod Turňou,Čipkárska,Padlých hrdinov,Ondavská,Na brehu,Suvorovova,Pri hati,Boženy Němcovej,Soľnobanská,Tajovského,Kukučínova,Kysucká,Čajkovského,Bencúrova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

30.09.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Horárska, ul. Za Kalváriou č.d. 1 a 2 v termíne 16. október 2019 od 09:30 h do 13:30 h.

done Horárska,Za Kalváriou

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

11.10.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, záhradkárske osady - Malina, Jahoda, Lesanka, Ontário v termíne 28. október 2019 od 08:00 h do 11:30 h.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

24.10.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Čerešňová, ul. Jabloňová celá okrem č.d. 1 a č.d. 2 v termíne 13. november 2019 od 07:20 h do 14:30 h.

done Čerešňová,Jahodová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

25.10.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Tarasa Sevčenka č.d. 3, 3A, 5, 6, 8 v termíne 14. november 2019 od 08:20 h do 16:30 h.

done Tarasa Ševčenka

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

08.11.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Železničiarska č.d. 21, úsek od č.d. 21A po č.d. 31, úsek od č.d. 34 po č.d. 46; ul. Francisciho č.d. 21, 23 v termíne 27. november 2019 od 07:50 h do 15:30 h, časť mesta Prešov - ul. Železničiarska úsek od č.d. 33 po č.d. č. 51, úsek od č.d. 48 po č.d. 68; ul. Francisciho úsek od č.d. 3 po č.d. 19, úsek od č.d. 4 po č.d. 24 v termíne 27. november 2019 od 08:00 h do 15:30 h.

done Železničiarska,Francisciho

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

19.11.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Pr~šov, Solivar- ul. Pod Hrádkom nepárne č.d. 11 až 49, párne č.d. 12 až 26; celá ul. Uzka, celá ul. Na brehu, ul. Suvorovova úsek od č.d. 11 po č.d. 17, úsek od č.d. 38 po č.d. 44 v termíne 5. december 2019 od 07:00 h do 09:00 h. časť mesta Prešov, Solivar - ul. Gapľová č.d. 2, 4, 6, 8, 10, 12; ul. Ondavská č.d. 32, 32A, 34, 34A; ul. Zborovská celá v termíne 5. december 2019 od 07:20 h do 15:30 h.

done Pod Hrádkom,Úzka,Na brehu,Suvorovova,Gápľová,Ondavská,Zborovská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

25.11.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: časť mesta Prešov- ul. Volgogradská č. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 v termíne 12. december 2019 od 07:20 h do 16:30 h.

done Volgogradská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

26.11.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: Volgogradská 48 Prešov, ČOM: 0000227702, EIC: 24ZVS00000607174, Volgogradská 48 Prešov, ČOM: 0000259591, EIC: 24ZVS00000184068 v termíne 12. december 2019 od 07:40 h do 16:30 h, časť mesta Prešov- ul. Volgogradská č. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 92,94 v termíne 12. december 2019 od 07:40 h do 16:30 h.

done Volgogradská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga, 080 01 Prešov.

done Hlavná

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Mesto Banská Bystrica - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mgr. Pavel Pakoš Prešov, 080 01 Prešov.

done Československej armády

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Polčan Naposledy bytom: 080 01 Prešov, René Jozef s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Prostejovská 41, 080 01 Prešov, Ymanzo, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Šebastovská 2563 / 4, 080 06 Prešov, Group Vit&Šku, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Lomnická 10, 080 05 Prešov - 2x, DIFH, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 26, 080 05 Prešov.

done Železničná,Jesenná,Lomnická,Šebastovská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Sirotník Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Lucia Šoltisová, naposledy bytom 080 01 Prešov, Mukačevská 12.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Oračko Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, COM DC s.r.o. Prešov, Naposledy sídlo/pobyt:. 080 01 Prešov COM DC s.r.o. Prešov, Naposledy sídlo/pobyt:. 080 01 Prešov, Šarišska chiža s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Exnárova 8, 080 01 Prešov, ŠARF, spol. s r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Košická 34, 080 01 Prešov, RN Trade Slovakia s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 5944/30, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Bosák Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na prevzatie písomnosti

18.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Výzva na prevzatie písomnosti: Adresát písomnosti: Emiliána Marta Jecušková, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Gass BP, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Kúpeľná 6, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

22.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jánovi Makulovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Pavlík, naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 2989/94, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

31.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Kollár Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Orytas, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 50, 080 01 Prešov, Global Invest Corporation s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 50, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

01.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Roll-on s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Floriánova 5, 080 01 Prešov, RENOIR, s.r.o. v likvidácii Naposledy sídlo/pobyt: Požiarnická /17, 080 01 Prešov, Ivana Štieberová Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, JOFAN, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jilemnického 3, 080 01 Prešov, René Jozef s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Prostejovská 41, 080 01 Prešov, JMS TRANS GROUP spol. s r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Konštantínova 3, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Július Petik Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na prevzatie písomnosti

04.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Výzva na prevzatie písomnosti: Jozef Daňo, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MARFI, s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 1, 080 05 Prešov, 3M-Kos s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: 17.novembra 42, 080 01 Prešov, 3P GROUP s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Matice slovenskej 4772 / 24, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Sirotník, Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefan Novák Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Zetcom, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 50, 080 01 Prešov, LA BOOK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Tarasa Ševčenka 35, 080 01 Prešov, Team Mi3k SBO s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Exnárova 36, 080 01 Prešov, MABART, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 90, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

12.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Marcele Kravcovej bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Anton Hrin Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Bratislava - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MARGOT TATRY, s.r.o., naposledy bytom: Jesenná 18, 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

18.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti pre: Jozefa Bertu, nar. 1963, bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

18.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Petrovi Dudovi bytom Prešov, Ľubomíre Demeterovej bytom Prešov, Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti

20.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti: Tomáš Šurina, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti

20.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti: Ľubica Tkáčová, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti

20.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti: Jaroslav Sopko, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti

20.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti: Monika Tulejová, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti

22.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti: Róbert Bély, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Bratislava - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, Naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 01 Bratislava- mestská časť Staré Mesto.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na prevzatie písomnosti

25.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Výzva na prevzatie písomnosti: Milan Medzanský, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

27.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Renáte Čapl'ovej bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

28.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Ladislavovi Némethovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Karin Prešov, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 79, 080 01 Prešov, JLF, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jelšová 24, 080 05 Prešov, RN Trade Slovakia s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 5944/30, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

05.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Vlastimilovi Vargovi bytom Prešov, Jánovi Gecimu bytom Prešov, Elene Godlovej bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: VADIA INVEST spol. s r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Sabinovská 1, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

07.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Dušanovi Petríkovi bytom Prešov, Martin Pohlod bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: časť mesta Prešov, Šalgovík - ul. Astrová, ul. Muškátová v termíne 26. marec 2019 od 08:10 h do 12:30 h.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Nemčík, naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 63.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: BAK Slovensko, a. s. Naposledy sídlo/pobyt: Metodova 2, 080 01 Prešov, BENEL s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 2, 080 05 Prešov, Sokol Jakupi Naposledy sídlo/pobyt: E. Antiča 52, 512 66 Selce, REAL - PO, s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Budovateľská l 45, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na prevzatie písomnosti

12.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Výzva na prevzatie písomnosti: Róbert Bély, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

12.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Kataríne Mackovej bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: STAVTRADE ACTIVE s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 84, 080 01 Prešov, MAYSTER CENTRUM SK, s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Bardejovská 2, 080 06 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

13.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Petrovi Virágovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na prevzatie písomnosti

14.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Výzva na prevzatie písomnosti: Adresát písomnosti: Štefan Balog, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

18.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Jánovi Bedajovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: KARISSTRANS s.r.o., Jesenná 26, 080 05 Prešov, ENIKY BENIKY s.r.o. v likvidácii, Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, YES MILE s.r.o., Tkáčska 2, 080 01 Prešov, ARMY Service, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov, AVV, s.r.o., Konštantínova 6, 080 01 Prešov, Alojs Trade s.r.o., Lomnická 10, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

19.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Milan Sirotník, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ivana Štieberová, bytom 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o mieste uloženia písomností

20.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o mieste uloženia písomností : Marko Rusňák, Alexandra Matušku 4, Prešov, ROYAL FLUSH, s.r.o., Hlavná 68, Prešov, ROYAL FLUSH, s.r.o., Hlavná 68, Prešov, J+ J, Slovenská 69, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

21.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Eugenovi Dunovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

22.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Babušák, Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, WAWE s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Web-Taxi, s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Hapákova 2279/11, 080 06 Ľubotice, Jozef Varga, Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubomír Huľa, Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, Ing. Anton Hrin Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Jaroslav Imrich, Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o mieste uloženia písomností

27.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o mieste uloženia písomností : WELEK s.r.o., Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Lenka Wróbelová Naposledy sídlo/pobyt: Štúrova 13, 080 01 Prešov, Bc. Agáta Steranková Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, COM DC s.r.o. Prešov. Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

29.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Miroslavovi Verčimákovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na prevzatie písomnosti

29.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Výzva na prevzatie písomnosti: Marián Kováč, Prešov, Milan Medzanský, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: LA BOOK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Tarasa Ševčenka 35, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

04.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Gass BP, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Kúpeľná 6, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Oračko Naposledy sídlo/pobyt: Prešov, 080 01.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: ROYAL FLUSH, s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 68, 080 01 Prešov, RN Trade Slovakia s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 5944 l 30, 080 01 Prešov, JMS TRANS GROUP spol. s r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Konštantínova 3, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

09.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

12.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Arpád Tuleja naposledy bytom 08001 Prešov, Tarasa Ševčenka 33, Stanislav Nemčík naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 63.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti /viď príloha/.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: W A WE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, WELEK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: YES MILE s.r.o., Tkáčska 2, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Martin Šipoš, Naposledy sídlo/pobyt: Vansovej 9, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Richard Chovan, naposledy bytom 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Petre Jakabovej bytom Prešov, Marcele Kravcovej bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.04.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Vladimír Dzurja Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: JJR trade s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Strojnícka 5, 080 06 Prešov, Stanislav Bosák Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Inštitút vzdelávania Prešov s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, Vladimír Martaus Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 3 8, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ivana Štieberová naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: LA BOOK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Tarasa Ševčenka 35, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Anton Hrin, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

07.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Jánovi Bedajovi bytom Prešov, Nikolasovi Gavaľovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Rozália Oláhová, naposledy bytom 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: medias media s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská/ 13, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Bosák, Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

15.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Janovi Mrúzovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Matúš Straka naposledy bytom 080 01 Prešov, Mária Eštočáková naposledy bytom 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Mesto Sabinov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Kravitz Zuzana, Mukačevská 3, 080 01 Prešov, Hricko Vojtech, Tarasa Ševčenka, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Mesto Vel'ký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubomír Šándor, naposledy bytom ul. Lesík delostrelcov 5, 080 01 Prešov., Martin Výbošťok, naposledy bytom Vihorlatská 17, 080 01 Prešov., l!ubomír Bicák, naposledy bytom ul. Tarasa Ševčenka 17, 080 01 Prešov., Roman Dužda, naposledy bytom Špitálska 5, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Peter Kováč naposledy sídlo/pobyt: Karpatská 6592/1, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Danke Janovčíkovej bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MAYSTER CENTRUM SK, s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Bardejovská 2, 080 06 Prešov, MARFI PLUS s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 1 080 01 Prešov, NIKOEX s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Šebastovská 4, 080 06 Prešov, MOTOR TRADE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Vranovská 12912/14, 080 06 Prešov, NOVATURIENT SE Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 121 , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: RNDr. Gabriel Vitovič, naposledy bytom 07612 Slivník.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Anton Hrin, Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Bratislava - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Bušek Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

29.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Miroslav Biroš, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

29.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Štefan Vaľko, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: IMAGINE VISION, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Masarykova 22, 080 01 Prešov,

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

31.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: LA BOOK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Tarasa Ševčenka 35, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Slavomír Horský, naposledy bytom 08001 Prešov - 2x.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: medias media s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 13, 080 01 Prešov, MTD SL s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Vajanského 47, 080 01 Prešov, YES MILE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Tkáčska 6507 /2, 080 01 Prešov - 2x.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Magdaléna Bobková naposledy bytom 08001 Prešov, Adela Bíleková naposledy bytom 08001 Prešov, Simona Petiková naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Leona Meričková naposledy bytom 08001 Prešov, František Lonščák naposledy bytom 08001 Prešov, Viera Kráľová naposledy bytom 08001 Prešov, Michaela Kifferová naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Juraško naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

10.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Cecília Blašková Poláková naposledy bytom 08001 Prešov, Mgr. art. Stanislava Kašperová naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Kundriková naposledy bytom 08005 Prešov Pod Hrádkom 31.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

12.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľuboš Giňa naposledy bytom 08001 Prešov, Ľuboš Giňa naposledy bytom 08001 Prešov, Dávid Giňa naposledy bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: WAWE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, WELEK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: 080 01Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jaroslav Imrich naposledy bytom 08001 Prešov, Blanka Vaňová naposledy bytom 08001 Prešov, Monika Rijaková naposledy bytom 08001 Prešov, Jaroslav Imrich naposledy bytom 08001 Prešov, Alena Szatványiová naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na prevzatie písomnosti

17.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Výzva na prevzatie písomnosti: Peter Varga, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Bušek, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Doručenie daňového exekučného príkazu

18.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Doručenie daňového exekučného príkazu: Ing. Igor Karpáty, Matice Slovenskej 2, 080 01 Prešov, 01.02.1946.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Monika Hamarová naposledy bytom 08001 Prešov, Pavol Kozma naposledy bytom 08001 Prešov, Pavol Tkáč naposledy bytom 08001 Prešov, Jiří Brabec naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na prevzatie písomnosti

24.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Výzva na prevzatie písomnosti: Ľubomír Guláš, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Karol Holub, Tarasa Ševčenka 23, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: medias media s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 13, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: MOTOR TRADE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Vranovská 12912/ 14, 080 06 Prešov

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na prevzatie písomnosti

26.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Výzva na prevzatie písomnosti: adresát písomnosti: Ján Janičko, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Bosák, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

01.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

02.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Danielovi Kokošovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

02.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Monika Sedláková, naposledy bytom 08001 Prešov, Lea Šarišská naposledy bytom 08001 Prešov, Mária Pigová naposledy bytom 08001 Prešov, Štefan Šoltis naposledy bytom 08001 Prešov, Jaroslav Lapšanský naposledy bytom 08001 Prešov, Mária Eštočáková naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

02.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Monika Sedláková, naposledy bytom 08001 Prešov, Lea Šarišská naposledy bytom 08001 Prešov, Mária Pigová naposledy bytom 08001 Prešov, Štefan Šoltis naposledy bytom 08001 Prešov, Jaroslav Lapšanský naposledy bytom 08001 Prešov, Mária Eštočáková naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: Štefan Novák, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

08.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Martinovi Husovskému bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na prevzatie písomnosti

08.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Výzva na prevzatie písomnosti: adresát písomnosti: Ján Németh, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: Bulgaria, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Fintická 21, 080 06 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: JMH Trading s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Budovatelská / 38, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomnosti: Matej Varga, naposledy bytom 080 01 Prešov, Prostějovská 34.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát pisomnosti: Peter Duda, naposledy bytom 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

09.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Marcele Kravcovej bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Robert Gierlasiňski, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomnosti: Martina Kalejová naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomnosti: Ľubomír Bortňák naposledy bytom 08005 Prešov, Švábska 35.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

12.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: ELTA PREŠOV, s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Októbrova 47, 080 01 Prešov, ELTA PREŠOV, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Októbrova 47, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

16.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

17.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Tiborovi Tulejovi bytom Prešov, Terézii Tulejovej bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti:

19.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jaroslav Lapšanský naposledy bytom 08001 Prešov, Emil Jusko naposledy bytom 08001 Prešov, Ďumbierska 22, Michaela Mydlárová naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 97.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písemností

22.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písemností: Meno a priezvisko: Mgr. Pavel Pakoš, adresa/ naposledy pobyt: Prešov, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

22.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: YES MILE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Tkáčska 6507 / 2, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: Bc. Agáta Steranková, Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: MMS Transport Slovakia, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Solnobanská / 7,080 05 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Miroslav Bušek, naposledy sídlo/pobyt: ,080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Štefan Novák, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: WELEK s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: .,080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Roman Petrjanoš, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

01.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Ľubomír Huľa, naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Verejná vyhláška o výzve na prevzatie písomnosti

02.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Verejná vyhláška o výzve na prevzatie písomnosti: Adresát písomnosti: Ján Janičko, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: DALICON s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, DESIGNDOR a.s. Naposledy sídlo/pobyt: Masarykova 22, 080 01 Prešov - 2x, DUELLE fd&b s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 45, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Oračko Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov - 3x.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: DALICON s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, DESIGNDOR a.s. Naposledy sídlo/pobyt: Masarykova 22, 080 01 Prešov - 2x, DUELLE fd&b s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 45, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

07.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Martinovi Uhrinovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Magdaléna Medzanská, naposledy bytom 080 01 Prešov, Vladislav Oravec naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Monika Hamarová naposledy bytom 08001 Prešov, Alena Szatványiová naposledy bytom 08001 Prešov, Jaroslav Imrich naposledy bytom 08001 Prešov - 2x, Monika Rijaková naposledy bytom 08001 Prešov, Blanka Vaňová naposledy bytom 08001 Prešov, Ing. Slavomír Horský naposledy bytom 08001 Prešov, Štefan Val'ko naposledy bytom 08001 Prešov, RNDr. Gabriel Vitovič naposledy bytom 07612 Slivník,Lenka Kačmárová naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Oliver Straka naposledy bytom 08001 Prešov, Ľubomíra Demeterová naposledy bytom 08001 Prešov, Darina Schlosserová naposledy bytom 08001 Prešov, Ing. Juraj Vagašský naposledy bytom 08001 Prešov, Viera Dalliová naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Hirková naposledy bytom 08001 Prešov, Magdaléna Holubová naposledy bytom 08001 Prešov, Danka Jakabčinová naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Jánošík naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Juraško naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Papp naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Žaneta Horváthová naposledy bytom 08001 Prešov, Štefan Šoltis naposledy bytom 08001 Prešov, Pavol Kozma naposledy bytom 08001 Prešov, Jiří Brabec naposledy bytom 08001 Prešov, Agáta Adjindová naposledy bytom 08001 Malý Šariš, č. súp. 573,Cecília Blašková Poláková naposledy bytom 08001 Prešov, Magdaléna Bobková naposledy bytom 08001 Prešov, Leona Meričková naposledy bytom 08001 Prešov, František Lonščák naposledy bytom 08001 Prešov, Michaela Kifferová naposledy bytom 08001 Prešov, Viera Kráľová naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Žaneta Horváthová naposledy bytom 08001 Prešov, Štefan Šoltis naposledy bytom 08001 Prešov, Pavol Kozma naposledy bytom 08001 Prešov, Jiří Brabec naposledy bytom 08001 Prešov, Agáta Adjindová naposledy bytom 08001 Malý Šariš, č. súp. 573,Cecília Blašková Poláková naposledy bytom 08001 Prešov, Magdaléna Bobková naposledy bytom 08001 Prešov, Leona Meričková naposledy bytom 08001 Prešov, František Lonščák naposledy bytom 08001 Prešov, Michaela Kifferová naposledy bytom 08001 Prešov, Viera Kráľová naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

21.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Iveta Bodnárová, naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

21.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Magnat, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Námestie slobody 47, 083 01 Sabinov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

22.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomnosti: Mária Maňkošová, naposledy bytom 08001 Prešov, Októbrová 34.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na prevzatie písomnosti

22.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Výzva na prevzatie písomnosti: adresát písomnosti: Jozef Mihok, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dávid Evan Vrbovský Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnost

26.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnost: Ján Bedaj naposledy bytom 08001 Prešov, Tomáš Makula naposledy bytom 08001 Prešov, Bc. Miriam Sotáková naposledy bytom 08001 Prešov, Anton Mintaľ naposledy bytom 08001 Prešov, František Greš naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Okruhľanský naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Mohnáczki naposledy bytom 08001 Prešov, Beáta Červeňáková naposledy bytom 08001 Prešov, Ľubomíra Butkovičová naposledy bytom 08001 Prešov, Štefan Balog naposledy bytom 08001 Prešov, Rudolf Bandy naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Stanislav naposledy bytom 08001 Prešov, Milan Špes naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

27.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti - Adriáne Kotucovej bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Renáta Hudáková bytom Prešov, Daniel Kokoš bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Derňár naposledy bytom 08001 Prešov, Lenka Blaščáková naposledy bytom 08001 Prešov, Júlia Bandyová naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Babušák Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

28.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Ladislavovi Pribulovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: EVEREST ONE, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: 176, 080 01 Župčany.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

02.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jaroslav Imrich Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnost

09.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnost: Lumarks s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 90, 080 01 Prešov, LORIA s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Októbrová 36, 080 01 Prešov, GORDURA, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Komenského 20, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MMS Transport Slovakia, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Soľnobanská 7, 080 05 Prešov, MOTOR TRADE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Vranovská 12912 /14, 080 06 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Michaela Marušáková naposledy bytom 08001 Prešov, Ivo Ramazetter naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Kudryová naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Hricko naposledy bytom 08001 Prešov, Kamila Harahoničová naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Baláž naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Peter Kováč, naposledy sídlo/pobyt: Karpatská 6592/1 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Doručenie výzvy na vyjadrenie

18.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Doručenie výzvy na vyjadrenie: Marek Gerjak, 080 01 Prešov, nar. 18.08.1986.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľudovít Giňa naposledy bytom 08001 Prešov, Vladislav Oravec naposledy bytom 08001 Prešov, Magdaléna Medzanská naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: AGRO- FARMA Jasenov s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Budovateľská 11493/63, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: DUB - LUX s. r. o., Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 3257/69, 080 01 Prešov, Božena Šulíková, Naposledy sídlo/pobyt: Mierová 74, 064 01 Stará Ľubovňa, DIVERSITY management, s.r.o Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 13, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

23.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Milada Marcinková, Mirka Nešpora 33, 080 01 Prešov, Ondrej Grivalský naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: lryna Yarosh, naposledy bytom 07101 Michalovce, Helena Korčeková naposledy bytom 08001 Prešov, Zdenka Koželová naposledy bytom 08001 Prešov, Mária Tarnóczyová Nemcovej 20, 040 01 Košice-Sever.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na prevzatie písomnosti

25.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Výzva na prevzatie písomnosti: Petrík Dušan, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Bosák, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov -2x.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Anton Kosalník, naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Papp naposledy bytom 08001 Prešov, Ing. Juraj Vagašský naposledy bytom 08001 Prešov, Danka Jakabčinová naposledy bytom 08001 Prešov, Viera Dalliová naposledy bytom 08001 Prešov, Magdaléna Holubová naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov: Oznámenie miesta uloženia písomnosti - WAWE s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Staruch naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Daňový úrad Prešov

03.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: WELEK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: ., 080 01 Prešov, Miroslav Babušák Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Miroslav Bušek Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

03.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Kataríne Mackovej bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

03.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Jozef Macej naposledy bytom 08001 Prešov, Ďumbierska 12.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomnosti: Milan Špes naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Stanislav naposledy bytom 08001 Prešov, Rudolf Bandy naposledy bytom 08001 Prešov, Štefan Balog naposledy bytom 08001 Prešov, Ľubomíra Butkovičová naposledy bytom 08001 Prešov, Beáta Červeňáková naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Okruhl'anský naposledy bytom 08001 Prešov, František Greš naposledy bytom 08001 Prešov, Anton Mintaľ naposledy bytom 08001 Prešov, Bc. Miriam Sotáková naposledy bytom 08001 Prešov, Tomáš Makula naposledy by tom 08001 Prešov, Ján Bedaj naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Angela Slaninová Kozárová, naposledy sídlo/pobyt: ,080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

09.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Jozefovi Daňovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

09.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Kamil Vajda, bytom Bernolákova 15, 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: YES MILE s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Tkáčska 6507 l 2, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

08.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Michalovi Chyškárovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ružena Kokyová naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Baláž naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Mohnáczki naposledy bytom 08001 Prešov, Ivo Ramazetter naposledy bytom 08001 Prešov, Oliver Straka naposledy bytom 08001 Prešov, Darina Schlosserová naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Hirková naposledy bytom 08001 Prešov, Žaneta Horváthová naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Jánošík naposledy bytom 08001 Prešov, Ľubomíra Demeterová naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: WMnet s.r.o., Masarykova 7/B/ 12347,080 01 Prešov, Web-Taxi, s.r.o., Hapákova 2279/11 , 080 06 Ľubotice, strategic perception s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov, strategic perception s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov, strategic perception s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov, Werdant s.r.o., Nám. Slobody 27, 083 01 Sabinov, HOBBY, s.r.o.,Suchomlynská 9, 080 01 Prešov, Drevokomplet, s.r.o.,Jesenná 26, 080 05 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 01 Bratislava- mestská časť Staré Mesto.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

15.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Arpádovi Šivákovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Andrej Balog naposledy bytom 08001 Prešov, Ružena Kokyová naposledy bytom 08001 Prešov, Jana Petiková naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnost: Andrej Balog naposledy bytom 08001 Prešov, Ružena Kokyová naposledy bytom 08001 Prešov, Jana Petiková naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: GF BETON s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Plzenská 2, 080 01 Prešov

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubica Simková naposledy bytom 08001 Prešov, 17. novembra 172.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Lipták Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Viera Vaľková naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Vrábel naposledy bytom 08001 Prešov, Dušan Šarina naposledy bytom 08001 Prešov, Helena Korčeková naposledy bytom 08001 Prešov, Peter Polťák naposledy bytom 08001 Prešov, Mária Drusová naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Kudryová naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Baláž naposledy bytom 08001 Prešov, Kamila Harahoničová naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Hricko naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Prerušenie distribúcie elektriny

28.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Ta rasa Ševčenka č.d. 7 A, 78 v termíne 14. november 2019 od 08:20 h do 16:30 h.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubomír Huľa Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 Ol Prešov, Roman Petrjanoš Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Peter Kollár Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Miroslav Babušák Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Marek Steranka, naposledy bytom 0800 l Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na prevzatie písomnosti

29.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Výzva na prevzatie písomnosti: Jozef Pastirčák, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Svetlana Daniová naposledy bytom 08001 Prešov, Igor Gregor naposledy bytom 0800 l Prešov, Mgr. Ctibor Petrilla naposledy bytom 080 01 Prešov, Angelika Balážová naposledy bytom 080 01 Prešov, Ivana Priščaková naposledy bytom 08001 Prešov,Klaudia Dzurková naposledy bytom 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

30.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Anton Kosalník, 080 01 Prešov, Antónia Gočová, 080 01 Prešov, Pavlovičovo námestie 28.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, adresa neznáma, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

31.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Margaréte Bendíkovej bytom Prešov, Milanovi Šoltysovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Macej, naposledy bytom 08001 Prešov, Ďumbierska 12.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

06.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Ctiborovi Petrillovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Baláž naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Hirková naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Schiffer naposledy bytom 08001 Prešov, Rudolf Balog naposledy bytom 08001 Prešov, Peter Csongrády naposledy bytom 08001 Prešov, Michaela Marušáková naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Bendíková naposledy bytom 08001 Prešov, Mgr. Pavol Horský naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

11.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Adriáne Kotucovej bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

13.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Kamile Hubertovej bytom Prešov, Bohušovi Bandymu bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

14.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Júliusovi Čundákovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Mesto Veľký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jaroslava Klégrová, rod. Špalová, naposledy bytom mesto Prešov, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

15.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: BURAN company s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Československej armády 4692 l 25, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Branislav Kuchár naposledy bytom 08001 Prešov, Pavla Slepčíková naposledy bytom 08001 Prešov, Anton Hura naposledy bytom 08001 Prešov, Radko Karchňák naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

18.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Milanovi Vavrovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 Ol Bratislava- mestská časť Staré Mesto.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Macej, Ďumbierska 12, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Zuzana Klégrová naposledy bytom 080 01 Prešov, Radoslav Jašš naposledy bytom 080 01 Prešov, Stanislav Hubertová naposledy bytom 080 01 Prešov, Kamila Hubertová naposledy bytom 080 01 Prešov, Peter Harenčár naposledy bytom 080 01 Prešov, Renáta Fialková naposledy bytom 080 01 Prešov, Jozef Fialka naposledy bytom 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

20.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Mariánovi Halmešovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Eva Čopáková naposledy bytom 08001 Prešov, Jana Balážová naposledy bytom 08001 Prešov, Exnárova 28, Katarína Bartková naposledy bytom 08001 Prešov, Októbrová 48.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

20.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Ctiborovi Petrillovy bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Pavla Slepčíková, naposledy bytom 08001 Prešov, Slávka Zimmermannová, naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: menný zoznam adresátov v prílohe dokumentov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Robert Gierlasiňski naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Róbert Staruch naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Andrej Balog naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Eva Čopáková naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Gass BP, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Kúpeľná 6, 080 01 Prešov,

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.11.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Gass BP, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Kúpeľná 6, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

02.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Arpádovi Dudovi bytom Prešov, štefanovi Dedinovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefan Lipták, nar. 1987, Naposledy sídlo: Mesto Prešov, 026 01 Dolný Kubín.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Vladimír Baránek, Naposledy sídlo/pobyt: Škultétyho 3717/28, 080 01 Prešov, MAYSTER CENTRUM SK, s. r. o., Naposledy sídlo/pobyt: Bardejovská 2, 080 06 Prešov, ROZRÁBKA, s.r.o, Naposledy sídlo/pobyt: Špitálska 3351 / 5, 080 01 Prešov, COM DC s.r.o. Prešov, Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, DUB - LUX s. r. o., Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 3257/ 69, 080 01 Prešov, Drevokomplet, s.r.o.,Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 26, 080 05 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Marta Blašková, naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Antónia Gočová naposledy bytom 08001 Prešov, Pavlovičovo námestie 28.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Irena Mitrášová naposledy bytom 080 1 Prešov, Štepánka Katriňaková naposledy bytom 080 01 Prešov, Ľubica Jarčušková naposledy bytom 080 01 Prešov, Róbert Bauch naposledy bytom 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomností

09.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomností pre: Jozefa Bertu, nar. 1963, bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefan Papp Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Miroslav Záhradník Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Rastislav Varga Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Dávid Evan Vrbovský Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Róbert Staruch Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Vladimír Voronin Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Ján Vojtek Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

11.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Slavomírovi Kirničovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

12.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Bedaj Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Peter Čekán Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Peter Kollár Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Roman Petrjanoš Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Grzegorz Piatek Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Šimkovič Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Jaroslav Imrich Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01Prešov, Ing. Juraj Tóth Naposledy sídlo/pobyt:. 080 01 Prešov, Rastislav Torma Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov - 2x, Miroslav Bušek Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, štefan Rychtárik Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, 080 01 Prešov, František Karabinoš Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, MHM SLOVAKIA s.r.o..

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

16.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ružena Kokyová naposledy bytom 08001 Prešov, Jana Petiková naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Schiffer naposledy bytom 08001 Prešov, Rudolf Balog naposledy bytom 08001 Prešov, Peter Csongrády naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Bendíková naposledy bytom 08001 Prešov, Mgr. Pavol Horský naposledy bytom 08001 Prešov, Branislav Kuchár naposledy bytom 08001 Prešov, Anton Hura naposledy bytom 08001 Prešov, Radko Karchňák naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

16.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Viera Vaľková naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Vrábel naposledy bytom 08001 Prešov, Rudolf Balog naposledy bytom 08001 Prešov, Peter Polťák naposledy bytom 08001 Prešov, Dušan Šarina naposledy bytom 08001 Prešov, Zdenka Koželová naposledy bytom 08001 Prešov, lryna Yarosh naposledy bytom 07101 Michalovce, Martin Baláž naposledy bytom 08001 Prešov, František Ištok naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

16.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Adriáne Kotucovej bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

16.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Sylvia Pavlíková Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 94, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Michal Gima Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov. Vladimír Lenárt Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Róbert Lehocký Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Ján Gazdačko Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Robert Gierlasiňski Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

17.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov- Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Martin Eliáš Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Macej naposledy bytom 08001 Prešov, Ďumbierska 12.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: COM DC s.r.o. Prešov, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

20.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Mariánovi Halmešovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Boháč Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, Peter Moskaľ Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Ľubomír Lacko Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Mgr. art. Stanislava Kašperová, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov; adresát písomností: Marcela Kurová, naposledy sídlo/pobyt: ., 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.12.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: M&L Slovakia, s. r. o., naposledy sídlo/pobyt: Sibírska 6958 /20, 080 01 Prešov; adresát písomností: MABART, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 90, 080 01 Prešov; adresát písomností: M.I.M. Energy Slovakia s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 13, 080 01 Prešov; adresát písomností: MAXIMA Slovakia, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Suchoňova 9, 080 05 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

11.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 11.01.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky

24.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky: "Povrchová úprava kovov Prešov", ELZIN, spol. s.r.o., Solivarská 1/B , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

24.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "EPERIA Prešov ll. etapa".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

25.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 25.01.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

28.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

31.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: Obchodné centrum Hornbach Prešov - rozšírenie.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Verejná vyhláška o oznámení vyplácania nájomného

31.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Poľovnícke združenie DELŇA, Teriakovce 112 ,08005 , Prešov: Verejná vyhláška o oznámení vyplácania nájomného za prenájom poľovných pozemkov drobných vlastníkov v PR Delňa za rok 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

08.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 08.02.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

22.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu: na ul. K Starej tehelni k 22.02.2019, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského k 22.02.2019, na ul. Antona Prídavka k 22.02.2019, na ul. Arm.gen.Svobodu k 22.2.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

26.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Futbal Tatran aréna Prešov".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

27.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Východoslovenská distribučná , a.s. - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

27.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Dulová Ves".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

28.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na vyjadrenie číslo PPZ-HCP-POS-1405-017/2019-KP vo veci žiadosti účastníka konania

06.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Výzva na vyjadrenie číslo PPZ-HCP-POS-1405-017/2019-KP vo veci žiadosti účastníka konania o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na účel zamestnania.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Pozvánka na verejné prerokovanie činnosti strategického dokumentu

07.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Pozvánka na verejné prerokovanie činnosti strategického dokumentu: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

08.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej -ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 08.03.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na prevzatie písomnosti

08.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Výzva na prevzatie písomnosti: Marián Kováč, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

22.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 22.03.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

26.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - apríl 2019

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

29.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 3.4.2019 (streda) o 9.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

05.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 05.04.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

10.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: Zmena v nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

10.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, stavebné objekty: 100-00 Diaľnica D1, 312-00.1 Protihluková stena v km 102,8 D1 vpravo – časť II. v k.ú. Petrovany.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

10.04.2019 / Oznámenia samosprávy

PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU, ÚRAD HRANIČNEJ A CUDZINECKEJ POLÍCIE - Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na účel zamestnania - Účastník konania: Ruslan SHANDARIVSKYY.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

17.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


OZNÁMENIE MESTA PREŠOV

17.04.2019 / Oznámenia samosprávy

OZNÁMENIE MESTA PREŠOV: Zmeny plánu prác na odstránenie enviromentálnej záťaže (EZ).

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

17.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ul.: K Starej tehelni, Sabinovska, Majakovského, Antona Prídavka a Arm.gen.Svobodu.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

25.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - Máj 2019

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie Štatistického úradu o zisťovaní

26.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT) v domácnostiach mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

30.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ul. Arm. gen. Svobodu, na ulici Antona Prídavka, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici K Starej tehelni k 30.04.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov

03.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov: Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Prešov a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov na 19. júna 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

07.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 07.05.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

14.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: „Technológie na dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov“.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie verejnou vyhláškou

14.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie verejnou vyhláškou - "Prešov - Sabinovská ulica - úprava časti NN siete".

done Sabinovská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018

17.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

21.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ul. Arm. gen. Svobodu, na ulici Antona Prídavka k 21.05.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

22.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka k 22.05.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o termíne verejného zasadnutia

24.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Okresný súd v Prešove - Oznámenie o termíne verejného zasadnutia: dňa 31. mája 2019 o 8.30 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

28.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 28.05.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov

31.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

31.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - jún 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

03.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, stavebné objekty: 330-31 Prevádzková budova SSÚD.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

04.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu zóny č. 2 Záborské".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

04.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 04.06.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

11.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 11.06.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Vyhláška Okresného súdu Prešov

12.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Vyhláška Okresného súdu Prešov v právnej veci prejednania dedičstva po poručitel'ke: Helena MAŤAŠOVÁ, rod. Štinčiková.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 19.6.2019 (streda) o 9.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

18.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 18.06.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

21.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Výrobný areál BHS - Sonthofen (Slovakia)".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

21.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce Kokošovce".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

24.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 26.6.2019 (streda) o 8.30 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

25.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 25.06.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

25.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - júl 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

02.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 02.07.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

09.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 09.07.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

15.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: Zmien a doplnkov č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Vyhláška

15.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Okresný súd Prešov v právnej veci prejednania dedičstva po poručiteľovi - Ján SEDLÁK, rod. Sedlák, nar.03.09.1913.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

16.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 09.07.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

17.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky: p o v o ľ u j e zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, na stavebnom objekte: 330-31 Prevádzková budova SSÚD.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

23.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 23.07.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

31.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 30.07.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

05.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - august 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

06.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 06.08.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

13.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 13.08.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

20.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka a na ul. Arm. gen. Svobodu k 20.08.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

20.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Autoservis s príslušenstvom pre stavebné stroje KUHN-Baumaschinen".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

20.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 20.08.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

27.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 27.08.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

28.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - september 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

30.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce Kokošovce".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

03.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 03.09.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

10.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 10.09.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

11.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 18.9.2019 (streda) o 9.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie poľovníckeho združenia Straž

11.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie PZ Straž- Dňa 16.9. až 18.9. v čase od 9:00 do 11.00 budú vyplácané nájmy za užívanie ornej pôdy na poľovné účely.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakateľov

13.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

17.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 17.09.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vyplácaní nájomného vlastníkom poľovných pozemkov

18.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Poľnohospodárske družstvo Kapušany - Oznámenie o vyplácaní nájomného vlastníkom poľovných pozemkov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

25.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 24.09.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

26.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - október2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

01.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 1.10.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

01.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

08.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni. v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 8.10.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

11.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

15.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 15.10.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na odstránenie oplotenia

17.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Výzva na odstránenie oplotenia v lokalite ul. Plzenskej v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

22.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej - Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 22.10.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

22.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

29.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 29.10.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

29.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - november 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

11.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

12.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 12.11.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Plánu kontrolnej činnosti

18.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 1 polrok 2020.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

19.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni k 19.11.2019, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 19.11.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

21.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh rozpočtu mesta Prešov

21.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Odstránenie vozidla a jeho odovzdanie na určené parkovisko

26.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Mesto Košice - Mestská polícia Košice: Odstránenie vozidla a jeho odovzdanie na určené parkovisko - upovedomenie.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

26.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

26.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite Arm. gen.Svobodu k 26.11.2019, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite K Starej tehelni.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

27.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - december 2019

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

03.12.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 2.12.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

04.12.2019 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

05.12.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 11.12.2019 (streda) o 10.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

10.12.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej - Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 10.12.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí územného konania

16.12.2019 / Oznámenia samosprávy

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: „ Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

17.12.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 17.12.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

17.12.2019 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - Január 2020

19.12.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - Január 2020.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2019

24.01.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2019

22.02.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

14.03.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. XX/2019 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda a zhromaždeniach obyvateľov mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV

15.03.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV Č.... /2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pósobnostl mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV

15.03.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV Č... ./2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škol a školských zariadení na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../ 2019

28.03.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../ 2019 o poskytovaní jednorázovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2019

10.04.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2019 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda a zhromaždeniach obyvateľov mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019

10.04.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2019

10.04.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

16.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

16.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

16.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

16.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

21.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

21.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa ustanovujú dátumy dní, poč0

21.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa ustanovujú dátumy dní, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry počas kalendárneho roka 2020.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov

29.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov č. .../2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

29.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

29.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov

29.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

30.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č......../2019

31.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č......../2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2019, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2019, ktorým sa ustanovujú dátumy dní, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry počas kalendárneho roka 2020.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 7/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 7/2019, ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11/2019 o prideľovaní nájomných bytov Mesto Prešov vo vlastníctve mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2019 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2019

28.08.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2012 o peších zónach na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2019

28.08.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2019

27.09.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2012 o peších zónach na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 14/2019,

27.09.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 14/2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

21.10.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o určení názvu novej ulice a o zmene názvu časti ulice v meste Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

12.11.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

12.11.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 16/2019

14.11.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 16/2019 o určení názvu novej ulice a o zmene názvu časti ulice v meste Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2019

13.12.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2019, ktorým sa meníí Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 18/2019

13.12.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 18/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam

02.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam : Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaných odvolaní voči vydanému stavebnému povoleniu. SO 14 - Komunikácie a spevnené plochy a SO 14.1- Svetelná križovatka, posun prechodu pre chodcov, v rámci hlavnej stavby ,Obchodné centrum FORUM Prešov, vydaného pod spis. č. SÚ/10850/2018 - Mkzo dňa 27.11. 2018 a výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam.

done Letná,Nová,Hlavná,Slovenská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia

02.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia: Rekonštrukcia primárneho vykurovacíeho okruhu CK Jazdecká - Prešov, Rekonštrukcia prímárneho okruhu CK Jazdecká, Prešov - II. etapa.

done Volgogradská,Levočská,Marka Čulena,Októbrová,Engelsova,Fraňa Kráľa,Nábrežná,Vlada Clementisa,Matice slovenskej,Mukačevská,Jazdecká,Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia

02.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia: Rekonštrukcia primárneho vykurovacíeho okruhu CK Jazdecká - Prešov, Rekonštrukcia prímárneho okruhu CK Jazdecká, Prešov - II. etapa.

done Levočská,Marka Čulena,Októbrová,Engelsova,Fraňa Kráľa,Nábrežná,Vlada Clementisa,Matice slovenskej,Volgogradská,Mukačevská,Jazdecká,Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam

02.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam : Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaných odvolaní voči vydanému stavebnému povoleniu. SO 01 oe FORUM, SO 03 - Príprava územia - stavebná jama, SO 15 - Drobná architektúra, SO 16 - Sadové úpravy a prevádzkové súbory: PS 01 - Trafostanica, PS 02 - Záložný zdroj, PS 03 - Výt'ahy a eskalátory, vydaného pod spis. Č. SÚ/11770/136000/2018 - Tu zo dňa 29. 11. 2018 a výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam.

done Nová,Hlavná,Slovenská,Račia

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí stavebného konania

11.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí stavebného konania: pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov- Solivar- Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete".

done Gápľová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oprava chyby vo vyhotovení rozhodnutia

12.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oprava chyby vo vyhotovení rozhodnutia: ,,Obytný súbor, bývalé hospodárske dvory Malý Šariš- Dopravná infraštruktúra verejnoprospešná stavba".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí územného konania

06.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov, Pod WilecHôrkou- kanalizácia; SO 01-Tlaková kanalizácia HDPE DN50celk. dl. 1923m".

done Pod Wilec hôrkou

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí územného konania

08.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú stavbu: "Prešov, ul. Sol'nobanská- rozšírenie vodovodu".

done Soľnobanská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí územného konania

08.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "INS_FTTH_PO_Prešov_Jarkova_Telco, s.r.o."

done Jarková,Baštová,Weberova,Tkáčska,Floriánova,Šarišská,Suchomlynská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh na vydanie územného rozhodnutia

11.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Návrh na vydanie územného rozhodnutia: EPERIA, Prešov, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Rusínska cesta.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby

24.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby: "Prešov, Pod Wilec Hôrkou- kanalizácia; SO 01-Tlaková kanalizácia HDPE DNSO celk. dl. 1923m".

done Pod Wilec hôrkou

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

23.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o predÍžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 1".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí územného konania

02.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "VTS- ul Jilemnického, ul Košická l Rušňové depo".

done Jilemnického,Košická

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie o umiestnení stavby

08.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o umiestnení stavby: " EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie pre stavbu "EPERIA -II. etapa"

22.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavebníka VSV Consulting a.s. Karloveská 34, 841 04 Bratislava zastúpená spoločnosťou ENTO spol. s.r.o. Košice so sídlom Jesenského 6, 040 01 Košice pre stavbu EPERIA -II. etapa, Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov zo dňa 29.07.2019 doručená na Mesto Prešov 20.08.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie

23.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavebníka VSV Consulting a.s. Karloveská 34, 841 04 Bratislava zastúpená spoločnost'ou ENTO spol. s.r.o. Košice so sídlom Jesenského 6, 040 01 Košice pre stavbu: "EPERIA II. etapa, Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov; SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli - II. etapa a podobjekty" zo dňa 19. 08. 2019 doručená na Mesto Prešov 20.08.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Územné rozhodnutie

23.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Územné rozhodnutie: "Prešov - IBV 82 RD (Král'ova hora) - VN, TS, NN".

done Ku Kráľovej hore

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí stavebného konania

28.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu Lomnická 14 Prešov".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

10.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: ,, VTS-Prešov, Haniska, Záborské".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie o umiestnení stavby

20.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o umiestnení stavby: " EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov".

done Arm. gen. Svobodu

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí stavebného konania

20.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí stavebného konania: "EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov". SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli - II. etapa a podobjekty“ - SO 0.1 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy-II. etapa; SO 03.2 Svetelné signalizačné zariadenie - zásobovací dvor- II. etapa; SO 03.3 – Mlátový združený cyklochodník – II. etapa.

done Arm. gen. Svobodu

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

20.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia: na inžinierskú líniovú stavbu: "Prepojenie komunikácie a rozšírenie odstavných plôch na ul. Šrobárovej."

done Šrobárova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí stavebného konania

20.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí stavebného konania: EPERIA-II. Etapa , ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov, pre stavebné objekty: SO 01 Obchodno zábavné centrum hlavný objekt, SO 02 Príprava územia, SO 04 Areálový vodovod, SO 05 Areálová kanalizácia, SO 09 Areálové osvetlenie, SO 11 Sadové úpravy, SO 05 Areálová kanalizácia, SO 16 Ochrana vedenia PTZ Orange.

done Arm. gen. Svobodu

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o pokračovaní územného konania

25.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o pokračovaní územného konania pre umiestnenie stavby: "2 Viladomy - Pod Šalgovíkom, Prešov".

done Pod Šalgovíkom

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

30.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie: "Obnova obalových konštrukcií domu na Ul. Mukačevská č. 6, Prešov, dodatok č. 1/2019- úprava 5/2019".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Informácia pre verejnosť

07.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Informácia pre verejnosť: EPERIA II. Etapa , ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov, stavebné objekty: SO 01 Obchodno zábavné centrum hlavný objekt, SO 02 Príprava územia, SO 04 Areálový vodovod, SO 05 Areálová kanalizácia, SO 09 Areálové osvetlenie, SO 11 Sadové úpravy, SO 05 Areálová kanalizácia, SO 16 Ochrana vedenia PTZ Orange - oznámenie o začatí správneho konania - stavebné konanie.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie vydania rozhodnutia o predĺžení platnosti územného rozhodnutia

30.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie vydania rozhodnutia o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu Prepojenia komunikácie a rozšírenie odstavných plôch na ul. Šrobárovej.

done Šrobárova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Stavebné povolenie

31.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou podl'a § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov: "Parkovisko na Ul. Mirka Nešpora č. 59 - za blokmi kolmé státie po oboch stranách pozdÍžnej cesty".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie o umiestnení stavby

06.11.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "INS_FTTH_PO_IBV _Král'ová Hora I".

done Ku Kráľovej hore

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie o umiestnení stavby

12.11.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: "Prešov - IBV Král'ova hora, Za židovským cintorínom".

done Ku Kráľovej hore

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie rozhodnutia o obnove konania

14.11.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie rozhodnutia o obnove konania: "Telekomunikačná stavba na existujúcom objekte administratívnej budovy 1111KO Gorkého, Prešov".

done Gorkého

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Stavebné povolenie

15.11.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stavebné povolenie: „EPERIA Prešov, II. etapa , ul. Armadného generála Ludvíka Svobodu“ - „SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli - II. etapa a podobjekty“: SO 0.1 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy - II. etapa; SO 03.2 Svetelné signalizačné zariadenie - zásobovací dvor-II. etapa; SO 03.3 Mlátový združený cyklochodník – II. etapa“.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Stavebné povolenie

15.11.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stavebné povolenie: „EPERIA Prešov, II. etapa , ul. Armadného generála Ludvíka Svobodu“ - SO 01 - Obchodno zábavné centrum hlavný objekt - II. etapa, SO 02 - Príprava územia - II. etapa, SO 04 - Areálový vodovod - II. etapa, SO 05 - Areálová kanalizácia - II. etapa, SO 07 - STL areálový rozvod plynu - II. etapa, SO 09 - Areálové osvetlenie - II. etapa, SO 11 - Sadové úpravy - II. etapa, SO 16 - Ochrana vedenia PTZ ORANGE.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí stavebného konania

05.12.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí stavebného konania: "SO 03.06 Úprava napojenia parkoviska pre OC LIDL a SO 03.07 PredÍženie a úpravajazdných pruhov - v rámci stavby EPERIA II. etapa".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

19.12.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby bytového dom súp. č. 4802 v rozsahu po úroveň terénu na náklady Mesta Prešov, z mestu Prešov pridelenej dotácie na základe Uznesenia vlády SR č. 600 zo dňa 7.12.2019 na akciu Riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia

23.12.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou: vydaného pod č. SÚ/12114/161155/2019-Mk zo dňa 06.11.2019, ktorým stavebný úrad povolil inžiniersky dopravný objekt pod názvom: "SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli- II. etapa a podobjekty": • SO 0.1 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy- II. etapa; • SO 03.2 Svetelné signalizačné zariadenie -zásobovací dvor-II. etapa; • SO 03.3 Mlátový združený cyklochodník - II. etapa" v rámci stavby EPERIA Prešov, II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu - pre stavebníka VSV consulting, a.s. IČO 31716334, Karloveská 34, 841 04 Bratislava v. z. ENTO, spol. s.r.o. Košice, IČO: 31656552, Jesenského 6, 040 01 Košice".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výberové konanie

04.01.2019 / Výberové konania

Výberové konanie na pozíciu - Učiteľ predprimárneho vzdelávania - Materská škola Mukačevská 27, Prešov.

done Mukačevská,Nová,Hlavná

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Vyhlásenie výberového konania

16.01.2019 / Výberové konania

MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta výkonného riaditeľa spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. spojenej s funkciou konateľa spoločnosti u zakladateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

06.02.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent (stavebný úrad – úsek rozvoja bývania).

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

06.03.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: na obsadenie funkcie riaditeľa/ky • Materskej školy Mukačevská 27, 080 01 Prešov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

14.03.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: Výkonný riaditeľ spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. spojenej s funkciou konateľa spoločnosti - opakované.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Informácia o voľnom pracovnom mieste

19.03.2019 / Výberové konania

Informácia o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ predprimárneho vzdelávania.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznam o voľnom pracovnom mieste

25.03.2019 / Výberové konania

Oznam o voľnom pracovnom mieste: sekretárka primátorky mesta Prešov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Vyhlásenie výberového konania

02.04.2019 / Výberové konania

Vyhlásenie výberového konania na bsadenie funkcie riaditeľa/ky: Základnej umeleckej školy, Baštová 23, 080 01 Prešov, Základnej umeleckej školy, Prostějovská 36, 080 01 Prešov, Základnej umeleckej školy, Októbrová 32, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Vyhlásenie výberového konania

02.04.2019 / Výberové konania

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: Základnej školy, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov, Základnej školy, Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov, Základnej školy, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov, Základnej školy, Prostějovská 38, 080 01 Prešov, Základnej školy, Šmeralova 25, 080 01 Prešov, Základnej školy, Šrobárova 20, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Vyhlásenie výberoveho konania

02.04.2019 / Výberové konania

Vyhlásenie výberoveho konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: Materskej školy A. Prídavka 1, 080 01 Prešov, Materskej školy Bernolákova 19, 080 01 Prešov, Materskej školy Bratislavská 3, 080 01 Prešov, Materskej školy Čsl. armády 20, 080 01 Prešov, Materskej školy Fraňa Kráľa 11, 080 01 Prešov, Materskej školy Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov, Materskej školy Sabinovská 22/A, 080 01 Prešov, Materskej školy Sládkovičova 3, 080 01 Prešov, Materskej školy Volgogradská, 080 01 Prešov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

12.06.2019 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: odborný referent, oddelenie komunálnych služieb, na dobu určitú (počas dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca).

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

19.06.2019 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: hovorca mesta u zamestnávateľa - Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

09.07.2019 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: pomocná sila zariadenia školského stravovania.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Vyhlásenie výberového konania

13.08.2019 / Výberové konania

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta: odborný referent pre úsek školstva – materské školy.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

11.09.2019 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: odborný referent pre úsek správy príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta na dobu určitú, u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

11.09.2019 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: odborný referent (referát mestského majetku) na dobu určitú počas práceneschopnosti zamestnanca.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

11.09.2019 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: projektový manažér, Odbor riadenia projektov, na dobu určitú (počas materskej dovolenky), u zamestnávateľa Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

16.09.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry Mestského úradu v Prešove u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

24.09.2019 / Výberové konania

Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca - Učiteľ materskej školy. Názov zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

01.10.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

02.10.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru služieb pre občanov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

02.10.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru financií a mestského majetku u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

03.10.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru riadenia projektov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

04.10.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci kancelárie prednostky u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výberové konanie

22.10.2019 / Výberové konania

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vyhlásenie výberového konania

28.10.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásenie výberového konania: sekretárka (kancelária primátorky mesta) na dobu určitú počas práceneschopnosti zamestnanca u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

28.10.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: odborný referent - referát rozpočtu a účtovníctva odbor financií a mestského majetku u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výberové konanie

08.11.2019 / Výberové konania

Výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

12.11.2019 / Výberové konania

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta: odborný referent - Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

12.11.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: na obsadenie miesta odborný referent - (stavebný úrad) na dobu určitú, u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

27.11.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: referent (obsadzujú sa 2 pracovné miesta), odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 na obsadenie miesta: odborného referenta 1, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, odborný referent 2 odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

27.11.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: na obsadenie miesta vedúci kancelárie prednostky u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výberové konanie

20.12.2019 / Výberové konania

Výberové konanie na obsadenie miesta: Učiteľ predprimárneho vzdelávania, pracovisko MŠ Bratislavská 3.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dražbe

17.01.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dražbe: Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, Dátum a čas konania dražby: 20.02.2019 o 10,30 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška

17.01.2019 / Dražby

Dražobná vyhláška: Exekútorský úrad Prešov, súdny exekútor JUDr. Hildegarda Laclavíková, Slovenská 52, 080 01 Prešov, vyhlasuje dražbu nehnuteľností, ktorá sa bude konať dňa 14.2.2019 o 9:00 hod., v priestoroch Exekútorského úradu Prešov, ul.Slovenská 52.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dobrovol'nej dražbe

18.01.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovol'nej dražbe: Miesto konania dražby Mestský úrad Prešov- zasadacia miestnosť, Jarková 26, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby 07.02.2019, Čas konania dražby 11,00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Daňový úrad Prešov

21.01.2019 / Dražby

Daňový úrad Prešov: dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti, dátum konania dražby: 26.02.2019, Miesto konania dražby: Daňový úrad Prešov, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov, veľká zasadacia miestnosť - č. dverí 104.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe

04.02.2019 / Dražby

Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby: 26.03.2019, Čas konania dražby: 10:30 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška

04.03.2019 / Dražby

Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti. Dátum konania dražby: 09.04.2019, Miesto konania dražby: Hurbanistov 3, 080 01 Prešov, veľká zasadacia miestnosť- č. dverí 104, Čas konania dražby: 10:00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti

08.03.2019 / Dražby

Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti : Dátum konania opakovanej dražby: 30.04.2019, Miesto konania opakovanej dražby: Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti : Dátum konania opakovanej dražby: 30.04.2019, Miesto konania opakovanej dražby: Daňový úrad Prešov, Hurbanistov 3, 080 O1 Prešov, zasadacia miestnosť- č. dverí 104.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška

08.03.2019 / Dražby

Exekútorský úrad Prešov - JUDr. Svätoslav Mruškovič, súdny exekútor, Kúpeľná 6, Prešov vyhlasuje termín dražby nehnuteľností dňa 10. apríla 2019 o 11.00 hod. v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Svätoslava Mruškoviča na ul. Kúpeľná 6 v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Daňový úrad Prešov vydáva dražobnú vyhlášku na predaj hnuteľných vecí

15.03.2019 / Dražby

Daňový úrad Prešov vydáva dražobnú vyhlášku na predaj hnuteľných vecí .

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška

02.04.2019 / Dražby

Dražobná vyhláška: Termín dražby: 07.05.2019 o 11:00 hod. Miesto dražby: Kancelária Exekútorského úradu Prešov, JUDr. Radovan Ferenc, Slovenská 13, Prešov. Predmet dražby: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 731, nachádzajúce sa v k.ú. Geraltov, obec Geraltov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe

17.04.2019 / Dražby

Oznámenie o dražbe: predmet dražby: - byt č. 38 na 7. posch.v bytovom dome súp. č. 6323 na ul. Prostějovská 93, Prešov, LV č. 10781 k.ú. Prešov - spoluvlastnícky podiel 60/2520 na pozemku - parc. 9310/308CKN- zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2, zapísaný na LV č. 10954 k.ú. Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška

29.04.2019 / Dražby

Dražobná vyhláška: termín dražby nehnuteľností dňa 30. mája 2019 o 10.00 hod.v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Svätoslava Mruškoviča na ul. Kúpeľná 6 v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dražbe

02.05.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dražbe - Miesto konania dražby: Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj, Dátum a čas konania dražby: 22.05.2019 o 09,30 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti

10.05.2019 / Dražby

Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti: Dátum konania opätovnej dražby: 25.06.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie od upustení od opakovanej dražby

21.05.2019 / Dražby

Oznámenie o upustení od opakovanej dražby: 22.05.2019 o 09,30 hod. v priestoroch Hotela Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén, Jarková 1, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zrušenie - upustenie od vykonania dražby

30.05.2019 / Dražby

Zrušenie - upustenie od vykonania dražby: Pôvodný dátum a čas vykonania dražby: 30.05.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.06.2019 / Dražby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby 09.07.2019, Čas konania dražby 11,00 hodine.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.06.2019 / Dražby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov. Dátum konania dražby 09.07.2019. Čas konania dražby 10,30 hodine.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.06.2019 / Dražby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov. Dátum konania dražby: 09.07.2019. Čas konania dražby: 10,00 hodine.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška

11.06.2019 / Dražby

Dražobná vyhláška: dňa 11.09.2019 o 09.30 hod., Exekútorský úrad, Baštová 44, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška

15.07.2019 / Dražby

Dražobná vyhláška: dňa 22.08.2019 o 09.00 hod sa v Exekútorskom úrade Zvolen, JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor, Stráž 223, 96001 Zvolen sa bude konať dražba nehnuteľnosti.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe

01.08.2019 / Dražby

Oznámenie o dražbe: dňa 03. septembra 2019 o 13:00 hod., Podnikatel'ské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe

02.08.2019 / Dražby

Oznámenie o dražbe: dňa 03. septembra 2019 o 10.00. hod., Podnikatel'ské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí., priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe

02.08.2019 / Dražby

Oznámenie o dražbe: dňa 03. septembra 2019 o 10.45. hod., Podnikatel'ské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe

02.08.2019 / Dražby

Oznámenie o dražbe: dňa 03. septembra 2019 o 12.15. hod., Podnikatel'ské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

07.08.2019 / Dražby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Dátum konania dražby: 13.09.2019, Čas otvorenia dražby: 10:00 hod., Miesto konania dražby: Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

10.09.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, 02.10.2019, čas konania dražby 11,30 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

10.09.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marišin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, 02.10.2019, čas konania dražby 10,00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

10.09.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby - 02.10.2019, čas konania dražby: 10,45 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe

23.09.2019 / Dražby

Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, adresa: A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok (2. poschodie administratívnej budovy), dátum konania dražby: 4.11.2019, čas konania dražby: 10:00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

24.09.2019 / Dražby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Dátum konania dražby: 24.10.2019, Čas otvorenia dražby: 09:00 hod., Miesto kommia dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška

09.10.2019 / Dražby

Dražobná vyhláška: dňa 07. novembra 2019 o 10.00 hod. v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Svätoslava Mruškoviča na ul. Kúpeľná 6 v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

14.10.2019 / Dražby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Dražobník - Platit' sa oplatf s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45684618, OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka cfslo: 66827/B - dátum, deň a miesto konania dražby:14.11.2019 o14:00 hod., Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zaslanie oznámenia o upustení od dražby

21.10.2019 / Dražby

Zaslanie oznámenia o upustení od dražby: JUDr. Michal Brož, správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Sirý, nar.: 27.4.1959, Borová 3205/31, 010 07 Žilina.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

29.10.2019 / Dražby

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí: Termín konania dražby: 05.11.2019, Čas konania dražby: 09:00 hod., Miesto konania dražby: Kancelária Exekútorského úradu Prešov, JUDr. Radovan Ferenc, Slovenská 13, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby

29.10.2019 / Dražby

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

29.10.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Dátum konania dražby: 14.11.2019, Čas otvorenia dražby: 15:30 hod., Miesto konania dražby: Salónik 202, na 2. poschodi, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA

30.10.2019 / Dražby

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA: vyhlasuje, že vykoná dražbu nehnuteľnosti dňa 29.11.2019 o 9.00 hod. Exekútorský úrad Prešov, Floriánova 2, Prešov 1. poschodie.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA

30.10.2019 / Dražby

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA: vyhlasuje, že vykoná dražbu nehnuteľnosti dňa 29.11.2019 o 09.00 hod., Exekútorský úrad Prešov, Floriánova 2, Prešov 1. poschodie.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

19.11.2019 / Dražby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe. - 19.12.2019 , 10:45 hod., Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

29.11.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: 19.12.2019, Čas otvorenia dražby: 10:00 hod., Miesto konania dražby: Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01. Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

29.11.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Dátum konania dražby: 19.12.2019, Čas otvorenia dražby: 10:00 hod., Miesto konania dražby: Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01, Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby

02.12.2019 / Dražby

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby: 19.12.2019 , 10:45 hod., Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o 2. opakovanej dražbe č. 054/2018

27.12.2019 / Dražby

Oznámenie o 2. opakovanej dražbe č. 054/2018: Miesto opakovanej dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér, Jarková č. 1, 080 01 Prešov, dátum opakovanej dražby: 29.01.2020, čas otvorenia opakovanej dražby: 11:45 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

07.02.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov, Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 14. 1. 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

25.03.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Obchodná verejná súťaž. Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 4. 3. 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamiy predaj nehnuteľnosti

18.04.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc.č. KNC 3269/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 144 m2 vytvorený GP č. 79/2014 zo dňa 8.7.2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, odčlenením z pozemku parc.č. KNC 3269/11,zastavaná plocha a nádvorie, LV Č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Zlatobanská.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

30.04.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov, zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 11. 4. 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o ponuke prenájmu nebytových priestorov

29.05.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Oznámenie o ponuke prenájmu nebytových priestorov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

29.05.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov. Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Prešov k 20.05.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer predaja

04.06.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu podpory rozvoja regiónu a vytvorenia nových pracovných miest, a to novozameraného pozemku parc. č. KNC 1428/45, ostatná plocha o výmere 6725 m2, odčleneného z parc. č. KNC 1428/2 o výmere 6998 m2, ostatná plocha, L V č. 721, k. ú. Záborské.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

24.06.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 2861/65, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod obojstranným billboardom o rozmere 5,1 m x 2,4 m v lokalite Ul. Švábska v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

28.08.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov. Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 17. 6. 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer predaja pozemku

03.09.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja pozemku - parc. č. KNE 1273/241, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100m2, LV č. 2156, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Smetanova.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer predaja nehnuteľnosti

03.09.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu, a to pozemku parc. č. KNE 1273/191, ostatná plocha o výmere 114 m2 , LV 2156, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Zimná.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu: nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu využívania vstupu z dvornej časti k administratívnej budove a za účelom využívania parkoviska pre imobilných klientov Sociálnej poisťovne.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu: nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu pomoci l'uďom v núdzi, a to nebytových priestorov o výmere 84,62 m2, nachádzajúcich sa na l. NP v stavbe so súp. č. 2907 na Hlavnej ulici č. 73.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu rekonštrukcie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov na vlastné náklady bez nároku na refundáciu.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer predaja

16.10.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu realizácie verejnoprospešnej stavby "III/3440/III068062Prešov- most cez Sekčov ( Ul. Solivarská).

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

18.10.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5704 o výmere 16 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. 17. Novembra v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

18.10.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -pozemok parc. č. KNC 2600/11 o výmere 15,7 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č . 2065, k. ú. Solivar za účelom majetkovoprávneho usporiadania pod časťou celoročnej terasy na Ul. Švábskej v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

04.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemok parc. č. KNC 3220/9 o výmere 12 m2 , zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6377, k. ú. Prešov za účelom zriadenia rampy pre imobilných pacientov pred vchod do lekárne na ul. Levočská 11 v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

04.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 3774 o výmere 26m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Štefánikova v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

04.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5705 o výmere 16m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na Ul. 17. novembra v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

05.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5391/20 o výmere 18m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Škultétyho v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

20.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov. Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 5.11.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 9157/1 o výmere 38,19 m2 , ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vybudovania bezbariérovej úpravy vstupov do bytového domu na ul. Volgogradská č. 40, 42, 44, 46 v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 6020/4 o výmere 7m2 , zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 359, k. ú. Prešov za účelom úpravy plochy pozemku položením zámkovej dlažby na Ul. 17. novembra v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5769/7 o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Protifašistických bojovníkov v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5537/4 o výmere 19m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Pavlovičovo námestie v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5706 o výmere 22m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. 17. novembra v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5703 o výmere 16 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na Ul. 17. novembra v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemok parc. č. KNC 2600/11 o výmere 13,5 m2, ostatná plocha , zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar za účelom majetkovoprávneho usporiadania pod časťou celoročnej terasy na Ul. Švábskej v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer predaja

22.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja: spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu, a to pozemku parc. č. KNC 16191/315, orná pôda o výmere 57m2, LV č. 16508, k. ú. Prešov, lokalita Na Rúrkach, Serafíne Tobiášovej, rod. Priščákovej, Ul. Na Rúrkach 58, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer predaja

25.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa neziskovej organizácii Relevant n.o., Svätoplukova 11, 080 01 Prešov, IČO: 37887483.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

25.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti pozemku parc. č. KNC 14740/3, ostatná plocha o výmere 133m2.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Obchodná verejná súťaž

25.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností: na Ul. Kúpeľnej, vchod č. 1, s. č. 3912.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností

25.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností v bytovom dome na Ul. 17. novembra, vchod č. 70, s. č. 3736.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Obchodná verejná súťaž

25.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností: nebytového priestoru na Ul. Československej armády.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

26.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 1397 o výmere 24 m2, trvalý trávny porast, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vybudovania vjazdu k rodinnému domu v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

26.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 3831 o výmere 19 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Janka Borodáča v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

28.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -pozemku parc. č. KNC 5537/3 o výmere 19m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Pavlovičovo námestie v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Vyhlásenie výberoveho konania

02.04.2019 / Výrub drevín / krovia

Vyhlásenie výberoveho konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: Materskej školy A. Prídavka 1, 080 01 Prešov, Materskej školy Bernolákova 19, 080 01 Prešov, Materskej školy Bratislavská 3, 080 01 Prešov, Materskej školy Čsl. armády 20, 080 01 Prešov, Materskej školy Fraňa Kráľa 11, 080 01 Prešov, Materskej školy Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov, Materskej školy Sabinovská 22/A, 080 01 Prešov, Materskej školy Sládkovičova 3, 080 01 Prešov, Materskej školy Volgogradská, 080 01 Prešov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Informácia o začatí konania

15.04.2019 / Výrub drevín / krovia

Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre M&S GLOBWASH a.s. Jesenského 15, 98401 Lučenec. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 631/5 v k. ú. Prešov, Košická ulica.

done Košická

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Informácia o začatí konania

19.06.2019 / Výrub drevín / krovia

Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 101/7 v k. ú. Nižná Šebastová.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Informácia o začatí konania

30.10.2019 / Výrub drevín / krovia

Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín Školu umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 4681/1 v k. ú. Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na vykonanie výrubu/oklesnenie stromov a iných porastov

30.10.2019 / Výrub drevín / krovia

Výzva na vykonanie výrubu/oklesnenie stromov a iných porastov: Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/oklesnenie je 30.11.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Informácia o začatí konania

18.12.2019 / Výrub drevín / krovia

Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Materskú školu Čapajevova.

done Čapajevova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozsah hodnotenia k navrhovanému strategickému dokumentu

04.01.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozsah hodnotenia k navrhovanému strategickému dokumentu: Stratégia udržatel'ného rozvoj a dopravy mesta Prešov.

done Nová,Vranovská,Baštová,Slovenská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Prešov

25.01.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Prešov: "Obchodné centrum Fórum Prešov, SO 04.3 Zrušenie vodovodu DN 150, SO 4.4 Prekládka vodovodu, SO 05 Prípojka vody, SO 07 Splašková kanalizácia, SO 08 Dažďová kanalizácia".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí vyvastňovacích konaní - informácia

07.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvastňovacích konaní - informácia: "1971- R4 Prešov- Severný obchvat".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny stavebného povolenia

11.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny stavebného povolenia: "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

done Levočská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Správa o hodnotení strategického dokumentu

14.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Správa o hodnotení strategického dokumentu: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

19.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie: "Obchodné centrum FORUM PREŠOV" pozostávajúcu z nasledovných objektov a prevádzkových súborov: SO 01 - OC FORUM, SO 03 - Príprava územia - stavebná jama, SO 15 - Drobná architektúra, SO 16 - Sadové úpravy, PS 01 - trafostanica, PS 02 - Záložný zdroj, PS 03 - Výt'ahy a eskalátory.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Kolaudačné rozhodnutie

07.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Kolaudačné rozhodnutie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia

08.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia: zmena termínu platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Kolaudačné rozhodnutie

11.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Kolaudačné rozhodnutie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia

11.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia: "1971 - R4 Prešov- Severný obchvat".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia

13.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia: v zmene termínu platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

02.04.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "I/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most", stavebné objekty: SO 701-00 Uprava VTL plynovodu, SO 702-00 Úprava STL plynovodu, SO 703-00 Úprava NTL plynovodu.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie

10.04.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže (EZ) podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach, evidovanej v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri environmentálnych záťaží- časť B: P0/008/Prešov- rušňové depo (SK/EZ/P0/692).

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Kolaudačné rozhodnutie

07.05.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Kolaudačné rozhodnutie: "1/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní - informácia

24.05.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní - informácia: "1971- R4 Prešov- Severný obchvat".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

18.06.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu ,,1971 - R4 Prešov - Severný obchvat".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

18.06.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu: Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu

24.06.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu oroiektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav

09.07.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Šalgovík, lokalita Chraste.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

04.09.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie - rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pre projekt Jednoduchých pozemkových úprav Prešov, lokalita Hnevlivá dolina (ďalej iba ,,rozdeľovací plán“) a plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v obvode JPÚ Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

24.09.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "1/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

02.10.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: „Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na ulici Ul.17.novembra 11 Prešov“.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

31.10.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie: Prešov, ulica Sol'nobanská - Rozšírenie vodovodu.

done Soľnobanská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Kolaudačné rozhodnutie

21.11.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Kolaudačné rozhodnutie: "I/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

03.12.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie: Vodovodná, kanalizačná a plynová prípojka pre IBV 13 RD Šalgovík - Prešov, SO 01 Rozšírenie vodovodnej siete.

done Pod Šalgovíkom

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

19.12.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie v rámci konania o pozemkových úpravách vykonávaných v katastrálnom území Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Voľby prezidenta Slovenskej republiky

11.01.2019 / Voľby

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky

29.01.2019 / Voľby

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky dňa 16.03.2019 a prípadného druhého kola týchto volieb dňa 30.03.2019 na podmienky mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


ROZHODNUTIE PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV

29.01.2019 / Voľby

ROZHODNUTIE PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ V MESTE PREŠOV PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÉ SA VYKONAJÚ DŇA 16. MARCA 2019, A PRÍPADNÉ DRUHÉ KOLO TÝCHTO VOLIEB DŇA 30. MARCA 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


MESTO PREŠOV zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia primátorke mesta Prešov

29.01.2019 / Voľby

MESTO PREŠOV zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia primátorke mesta Prešov o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 16. marca 2019 a prípadné druhé kolo týchto volieb dňa 30. marca 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

06.02.2019 / Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

08.02.2019 / Voľby

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: volby@presov.sk

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie

11.02.2019 / Voľby

Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky pre voličov s trvalým pobytom "Prešov".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Voľby do európskeho parlamentu

13.02.2019 / Voľby

Voľby do európskeho parlamentu - Informácie pre voličov, ktorí sú občanmi iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom „Prešov“.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Informácia pre voliča

18.02.2019 / Voľby

Informácia pre voliča k stálemu zoznamu voličov a námietkovému konaniu.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznam o konaní prvého zasadania okrskových volebných komisií

18.02.2019 / Voľby

Oznam o konaní prvého zasadania okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Hamonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu

22.02.2019 / Voľby

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu dňa 25.05.2019 na podmienky mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


ROZHODNUTIE PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV

22.02.2019 / Voľby

ROZHODNUTIE PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ V MESTE PREŠOV PRE VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU, KTORÉ SA VYKONAJÚ DŇA 25. MÁJA 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

25.02.2019 / Voľby

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 16. marca 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

13.03.2019 / Voľby

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 16. marca 2019

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

13.03.2019 / Voľby

Oznámenie mesta Prešov o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 a o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

13.03.2019 / Voľby

Oznámenie mesta Prešov - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia primátorke mesta Prešov o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby do Európskeho parlamentu.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktorí sa vzdali kandidatúry

14.03.2019 / Voľby

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktorí sa vzdali kandidatúry.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

20.03.2019 / Voľby

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky, ktorý postúpili do druhého kola volieb 30. marca 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Vol'by do Európskeho parlamentu

12.04.2019 / Voľby

Vol'by do Európskeho parlamentu - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o čase a mieste konania volieb

15.04.2019 / Voľby

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu - pre voličov s trvvalým pobytom "Prešov".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

25.04.2019 / Voľby

Oznámenie mesta Prešov o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 a o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Volba poštou

06.11.2019 / Voľby

Volba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území mesta Prešov a v čase volieb sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Informácie pre voliča

05.11.2019 / Voľby

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Harmonogram

22.11.2019 / Voľby

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 29.02.2020 na podmienky mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie primátorky mesta Prešov

22.11.2019 / Voľby

Rozhodnutie primátorky mesta Prešov o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností v meste Prešov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 29. februára 2020.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam