Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Oznámenie o doručení písomnosti

07.01.2020 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Martine Kravcovej bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.01.2020 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: František Ištok, naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.01.2020 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Marek Sládek, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

09.01.2020 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mgr. Ctibor Petrilla Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doručení písomnosti

09.01.2020 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Martinovi Janíkovi bytom Prešov, Ernestovi Gabčovi bytom Prešov, Marekovi Gabčovi bytom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.01.2020 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mária Balunová, naposledy bytom 08001 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

02.01.2020 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 02.01.2020.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

03.01.2020 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zhromaždenie obyvatel'ov mesta Prešov

09.01.2020 / Oznámenia samosprávy

Zhromaždenie obyvatel'ov mesta Prešov - prerokovanie návrhu prepojenia ulíc Sibírska - Pod Šalgovíkom a dobudovania trolejového vedenia.

done Sibírska,Pod Šalgovíkom

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ....... ./2020

03.01.2020 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ....... ./2020, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška

09.01.2020 / Dražby

Dražobná vyhláška: Termín dražby: 12.2.2020 o 9.00 hod., Miesto dražby: Exekútorský úrad Prešov, Puškinova 16, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)