Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Oznámenie o opakovanej dražbe

04.06.2018 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dražbe: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 12695, Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor, okres: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov. Miesto konania dražby: Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov- "Salónik 1." Dátum konania dražby: 29.06.2018.

done Nová,Budovateľská,Tkáčska,Námestie osloboditeľov,Duchnovičovo námestie

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie

18.06.2018 / Dražby

Oznámenie o neplatnosti dobrovoľnej dražby.

done Hlavná,Duchnovičovo námestie

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dražbe

25.06.2018 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dražbe: salónik č. 202 na 2. poschodí hotela Dukla Prešov, a.s., Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov. Dátum opakovanej dražby: 17.07.2018.

done Horárska,Ružová,Kúpeľná,Slovenská,Námestie legionárov,Pod Kamennou baňou

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

31.07.2018 / Dražby

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnost' č.4, dátum konania dražby: 06.09.2018, čas otvorenia dražby: 12:00.

done Fintická,Nová,Baštová,Konštantínova,Špitálska,Štúrova,Pribinova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

31.07.2018 / Dražby

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnost' č.4, dátum konania dražby: 06.09.2018, čas otvorenia dražby: 13:00.

done Fintická,Nová,Baštová,Konštantínova,Špitálska,Štúrova,Pribinova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

31.07.2018 / Dražby

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnost' č.4, dátum konania dražby: 06.09.2018, čas otvorenia dražby: 14:00.

done Fintická,Nová,Baštová,Konštantínova,Špitálska,Štúrova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška

21.09.2018 / Dražby

Dražobná vyhláška: dňa 30. októbra 2018 o 11.00 hod. v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Svätoslava Mruškoviča na ul. Kúpeľná 6 v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zmarení dobrovoľnej dražby

15.10.2018 / Dražby

Oznámenie o zmarení dobrovoľnej dražby.

done Fintická,Baštová,Špitálska,Štúrova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

26.10.2018 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Miesto konania dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o. miestnosť č.4, 05.12.2018 - 13:00.

done Fintická,Nová,Baštová,Konštantínova,Špitálska,Štúrova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

26.10.2018 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Miesto konania dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3.poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4, 05.12.2018 - 12:00.

done Fintická,Nová,Baštová,Konštantínova,Špitálska,Štúrova,Pribinova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

26.10.2018 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Miesto konania dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3.poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4 - 05.12.2018 -14:00.

done Fintická,Nová,Baštová,Konštantínova,Špitálska,Štúrova,Pribinova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe

15.11.2018 / Dražby

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí: Termín konania dražby: 04.12.2018, Čas konania dražby: 09:30 hod., Miesto konania dražby: Kancelária Exekútorského úradu Prešov, JUDr. Radovan Ferenc, Slovenská 13, Prešov.

done Nová,Hlavná,Slovenská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe

19.11.2018 / Dražby

Oznámenie o dražbe: Nehnuternosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV Č. 1013, okres: Prešov, obec: PREŠOV, katastrálne územie: Prešov.

done Hlavná,Špitálska

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.12.2018 / Dražby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Mestský úrad Prešov- zasadacia miestnosť, Jarková 26, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby 10.01.2019, Čas konania dražby 11,00 hod. Predmetom dražby je budova súp. č. 7102 postavená na parc. č. 9310/535 na Prostejovskej ulici 35C na Sídlisku lli B v Prešove.

done Nová,Kamenná,Račia

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe

06.12.2018 / Dražby

Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: kancelária správcu- Hlavná 13, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby: 14.1 .2019, Čas otvorenia draiby : 10.00 hod, Ide o byt na 7. poschodí bytového domu súp. č. 6323, na Prostějovskej ulici na sldlisku 111, katastrálne územie Prešov.

done Nová,Hlavná,Kúpeľná,Račia

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe

06.12.2018 / Dražby

Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: kancelária správcu- Hlavná 13, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby: 14.1 .2019, Čas otvorenia draiby : 10.00 hod, Ide o byt na 7. poschodí bytového domu súp. č. 6323, na Prostějovskej ulici na sldlisku III, katastrálne územie Prešov.

done Nová,Hlavná,Kúpeľná,Račia

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dražbe

17.01.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dražbe: Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, Dátum a čas konania dražby: 20.02.2019 o 10,30 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška

17.01.2019 / Dražby

Dražobná vyhláška: Exekútorský úrad Prešov, súdny exekútor JUDr. Hildegarda Laclavíková, Slovenská 52, 080 01 Prešov, vyhlasuje dražbu nehnuteľností, ktorá sa bude konať dňa 14.2.2019 o 9:00 hod., v priestoroch Exekútorského úradu Prešov, ul.Slovenská 52.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dobrovol'nej dražbe

18.01.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovol'nej dražbe: Miesto konania dražby Mestský úrad Prešov- zasadacia miestnosť, Jarková 26, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby 07.02.2019, Čas konania dražby 11,00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Daňový úrad Prešov

21.01.2019 / Dražby

Daňový úrad Prešov: dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti, dátum konania dražby: 26.02.2019, Miesto konania dražby: Daňový úrad Prešov, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov, veľká zasadacia miestnosť - č. dverí 104.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe

04.02.2019 / Dražby

Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby: 26.03.2019, Čas konania dražby: 10:30 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška

04.03.2019 / Dražby

Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti. Dátum konania dražby: 09.04.2019, Miesto konania dražby: Hurbanistov 3, 080 01 Prešov, veľká zasadacia miestnosť- č. dverí 104, Čas konania dražby: 10:00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti

08.03.2019 / Dražby

Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti : Dátum konania opakovanej dražby: 30.04.2019, Miesto konania opakovanej dražby: Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti : Dátum konania opakovanej dražby: 30.04.2019, Miesto konania opakovanej dražby: Daňový úrad Prešov, Hurbanistov 3, 080 O1 Prešov, zasadacia miestnosť- č. dverí 104.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška

08.03.2019 / Dražby

Exekútorský úrad Prešov - JUDr. Svätoslav Mruškovič, súdny exekútor, Kúpeľná 6, Prešov vyhlasuje termín dražby nehnuteľností dňa 10. apríla 2019 o 11.00 hod. v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Svätoslava Mruškoviča na ul. Kúpeľná 6 v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Daňový úrad Prešov vydáva dražobnú vyhlášku na predaj hnuteľných vecí

15.03.2019 / Dražby

Daňový úrad Prešov vydáva dražobnú vyhlášku na predaj hnuteľných vecí .

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška

02.04.2019 / Dražby

Dražobná vyhláška: Termín dražby: 07.05.2019 o 11:00 hod. Miesto dražby: Kancelária Exekútorského úradu Prešov, JUDr. Radovan Ferenc, Slovenská 13, Prešov. Predmet dražby: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 731, nachádzajúce sa v k.ú. Geraltov, obec Geraltov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe

17.04.2019 / Dražby

Oznámenie o dražbe: predmet dražby: - byt č. 38 na 7. posch.v bytovom dome súp. č. 6323 na ul. Prostějovská 93, Prešov, LV č. 10781 k.ú. Prešov - spoluvlastnícky podiel 60/2520 na pozemku - parc. 9310/308CKN- zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2, zapísaný na LV č. 10954 k.ú. Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška

29.04.2019 / Dražby

Dražobná vyhláška: termín dražby nehnuteľností dňa 30. mája 2019 o 10.00 hod.v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Svätoslava Mruškoviča na ul. Kúpeľná 6 v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dražbe

02.05.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dražbe - Miesto konania dražby: Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj, Dátum a čas konania dražby: 22.05.2019 o 09,30 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti

10.05.2019 / Dražby

Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti: Dátum konania opätovnej dražby: 25.06.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie od upustení od opakovanej dražby

21.05.2019 / Dražby

Oznámenie o upustení od opakovanej dražby: 22.05.2019 o 09,30 hod. v priestoroch Hotela Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén, Jarková 1, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zrušenie - upustenie od vykonania dražby

30.05.2019 / Dražby

Zrušenie - upustenie od vykonania dražby: Pôvodný dátum a čas vykonania dražby: 30.05.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.06.2019 / Dražby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby 09.07.2019, Čas konania dražby 11,00 hodine.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.06.2019 / Dražby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov. Dátum konania dražby 09.07.2019. Čas konania dražby 10,30 hodine.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.06.2019 / Dražby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov. Dátum konania dražby: 09.07.2019. Čas konania dražby: 10,00 hodine.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška

11.06.2019 / Dražby

Dražobná vyhláška: dňa 11.09.2019 o 09.30 hod., Exekútorský úrad, Baštová 44, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška

15.07.2019 / Dražby

Dražobná vyhláška: dňa 22.08.2019 o 09.00 hod sa v Exekútorskom úrade Zvolen, JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor, Stráž 223, 96001 Zvolen sa bude konať dražba nehnuteľnosti.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe

01.08.2019 / Dražby

Oznámenie o dražbe: dňa 03. septembra 2019 o 13:00 hod., Podnikatel'ské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe

02.08.2019 / Dražby

Oznámenie o dražbe: dňa 03. septembra 2019 o 10.00. hod., Podnikatel'ské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí., priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe

02.08.2019 / Dražby

Oznámenie o dražbe: dňa 03. septembra 2019 o 10.45. hod., Podnikatel'ské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe

02.08.2019 / Dražby

Oznámenie o dražbe: dňa 03. septembra 2019 o 12.15. hod., Podnikatel'ské centrum ul. Trieda SNP č. 37, 040 11 Košice, v miestnosti firemné centrum na 3. poschodí, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka, ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

07.08.2019 / Dražby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Dátum konania dražby: 13.09.2019, Čas otvorenia dražby: 10:00 hod., Miesto konania dražby: Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

10.09.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, 02.10.2019, čas konania dražby 11,30 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

10.09.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marišin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, 02.10.2019, čas konania dražby 10,00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

10.09.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby - 02.10.2019, čas konania dražby: 10,45 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe

23.09.2019 / Dražby

Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, adresa: A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok (2. poschodie administratívnej budovy), dátum konania dražby: 4.11.2019, čas konania dražby: 10:00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

24.09.2019 / Dražby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Dátum konania dražby: 24.10.2019, Čas otvorenia dražby: 09:00 hod., Miesto kommia dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška

09.10.2019 / Dražby

Dražobná vyhláška: dňa 07. novembra 2019 o 10.00 hod. v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Svätoslava Mruškoviča na ul. Kúpeľná 6 v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

14.10.2019 / Dražby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Dražobník - Platit' sa oplatf s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45684618, OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka cfslo: 66827/B - dátum, deň a miesto konania dražby:14.11.2019 o14:00 hod., Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zaslanie oznámenia o upustení od dražby

21.10.2019 / Dražby

Zaslanie oznámenia o upustení od dražby: JUDr. Michal Brož, správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Sirý, nar.: 27.4.1959, Borová 3205/31, 010 07 Žilina.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí

29.10.2019 / Dražby

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí: Termín konania dražby: 05.11.2019, Čas konania dražby: 09:00 hod., Miesto konania dražby: Kancelária Exekútorského úradu Prešov, JUDr. Radovan Ferenc, Slovenská 13, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby

29.10.2019 / Dražby

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

29.10.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Dátum konania dražby: 14.11.2019, Čas otvorenia dražby: 15:30 hod., Miesto konania dražby: Salónik 202, na 2. poschodi, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA

30.10.2019 / Dražby

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA: vyhlasuje, že vykoná dražbu nehnuteľnosti dňa 29.11.2019 o 9.00 hod. Exekútorský úrad Prešov, Floriánova 2, Prešov 1. poschodie.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA

30.10.2019 / Dražby

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA: vyhlasuje, že vykoná dražbu nehnuteľnosti dňa 29.11.2019 o 09.00 hod., Exekútorský úrad Prešov, Floriánova 2, Prešov 1. poschodie.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

19.11.2019 / Dražby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe. - 19.12.2019 , 10:45 hod., Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

29.11.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: 19.12.2019, Čas otvorenia dražby: 10:00 hod., Miesto konania dražby: Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01. Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

29.11.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Dátum konania dražby: 19.12.2019, Čas otvorenia dražby: 10:00 hod., Miesto konania dražby: Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01, Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby

02.12.2019 / Dražby

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby: 19.12.2019 , 10:45 hod., Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o 2. opakovanej dražbe č. 054/2018

27.12.2019 / Dražby

Oznámenie o 2. opakovanej dražbe č. 054/2018: Miesto opakovanej dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér, Jarková č. 1, 080 01 Prešov, dátum opakovanej dražby: 29.01.2020, čas otvorenia opakovanej dražby: 11:45 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dražobná vyhláška

09.01.2020 / Dražby

Dražobná vyhláška: Termín dražby: 12.2.2020 o 9.00 hod., Miesto dražby: Exekútorský úrad Prešov, Puškinova 16, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)