Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

31.05.2018 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - jún 2018.

done Cemjata,K potoku

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov

05.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2018.

done Cemjata

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

11.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 13.6.2018 (streda) o 16.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie

25.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a o nastúpení jeho náhradníka.

done Za Kalváriou,Kvetná,Nová,Slovenská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

25.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Rozhodnutie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, stavebný objekt: 111-00 Prístupová cesta v km 98,51 D1 vľavo.

done Metodova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

22.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 27.6.2018 (streda) o 10.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

26.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - júl 2018.

done Cemjata,K potoku

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

28.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov".

done Duklianska,Fintická,Jahodová,Južná,Nová,Ružová,Sabinovská,Šidlovská,Baštová,Šafárikova,Vodárenská,Rusínska,Bulharská,Zabíjaná

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejr'lým poskytovatel'om

04.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejr'lým poskytovatel'om.

done Kúty,Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

11.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: informatik (oddelenie podporných činností).

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Stavebné povolenie

25.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Stavebné povolenie: "Zateplenie štítovej steny Sibírska 33-35, Prešov".

done Sibírska,Bajkalská,Nová,Protifašistických bojovníkov

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na odstránenie vozidla

27.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Mesto Košice - Mestská polícia Košice - Výzva na odstránenie vozidla: Citroen Xsara sivej farby, bez tabuliek s evidenčným číslom, predtým P0-897ET.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie

02.08.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zámere prevyhlásenia chráneného stromu "Prešovský platan".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Vymenovanie za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie

17.08.2018 / Oznámenia samosprávy

Vymenovanie za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie

done Nová,Hlavná

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu

27.08.2018 / Oznámenia samosprávy

Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu

done Sabinovská,Majakovského

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

14.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Územný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018".

done Baštová,Hlavná

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

14.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov - "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radatice na roky 2018- 2024".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

19.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

done Cemjata,Vydumanec,Južná,Kúty,Kvetná,Lesná,Nová,Surdok,Vodná,Západná,Železničná,Baštová,Hlavná,Kpt. Nálepku,Lesík delostrelcov,Slovenská,Šarišská,Okružná,Východná,Záhradná,Košická,Úzka,Dubová,Jurkovičova,Kamenná,Magurská,Veterná,Kvašná voda,Námestie mieru,Priemyselná,Račia,Staré záhrady

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

19.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov".

done Tehelná,Cemjata,Levočská,Vydumanec,Duklianska,Fintická,Jahodová,Južná,Komenského,Nová,Ružová,Sabinovská,Šidlovská,Vodná,Baštová,Hlavná,Masarykova,Slovenská,Šafárikova,Vodárenská,Košická,Kamenná,Rusínska,Bulharská,Zabíjaná,Račia

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

20.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 25.9.2018 (utorok) o 10.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

20.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020“.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

21.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - október 2018.

done Cemjata,K potoku

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Verejná vyhláška

16.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Verejná vyhláška: vyplácanie nájmu vlastníkom poľovných pozemkov

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Verejná vyhláška

16.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Verejná vyhláška: Poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešove - vyplácanie nájmu vlastníkom poľovných pozemkov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia

17.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia: "Rýchlostná cesta R4 Prešov- severný obchvat".

done Bajkalská,Dúbravská,Južná,Komenského,Nová,Hlavná,Masarykova,Metodova,Požiarnická,Slovenská,Štúrova,Vajanského,Kutuzovova,Pionierska,Ďumbierska,Námestie mieru,Obrancov mieru,Račia

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

22.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Mesto Prešov v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

24.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, na ul. Arm. gen. Svobodu, K Starej tehelni k 24.10.2018.

done K Starej tehelni

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

29.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ulici Antona Prídavka k 29.10.2018.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva - dňa 19.11.2018 (pondelok) o 10.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 21.11.2018 (streda) o 10.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

14.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni , Sabinovskej, Majakovského, Antona Prídavka, Arm.gen.Svobodu k 14.11.2018.

done Antona Prídavka,Majakovského,Arm. gen. Svobodu,K Starej tehelni

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov

19.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 1. polrok 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

21.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: „Obaľovačka asfaltových zmesí Prešov – Haniska“.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

23.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "OBAĽOVAČKA ASFALTOVÝCH ZMESÍ PREŠOV- HANISKA".

done Nová,Hlavná,Jarková,Košická,Kamenná,Priemyselná,Račia

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

23.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti: "Obal'ovačka asfaltových zmesí Prešov - Haniska" - dňa 17.12.2018 (pondelok) o 10:00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove.

done Vodná,Hlavná,Jarková,Masarykova,Požiarnická,Pionierska,Námestie mieru,Priemyselná

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2019 S VÝHĽADOM NA ROKY 2020 a 2021

26.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Návrh ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2019 S VÝHĽADOM NA ROKY 2020 a 2021.

done Bajkalská,Matice slovenskej,Šmeralova,Cemjata,Októbrová,Kúty,Nová,Sabinovská,Školská,Baštová,Slovenská,Zápotockého,Lesnícka,Solivarská,Važecká,Bernolákova,Šrobárova,Zemplínska,K Okruhliaku,K Starej tehelni,Sibírska,Májové námestie,Pod Wilec hôrkou

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

29.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 30.11.2018.

done Antona Prídavka,Majakovského,Arm. gen. Svobodu,K Starej tehelni

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dobrovol'ná zbierka

03.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Mesto Prešov vyhlasuje dobrovol'nú zbierku "Primátorsky punč 2018".

done Lesná,Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

06.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 12.12.2018 (streda) o 10.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným

11.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om.

done Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

12.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 12.12.2018.

done Antona Prídavka,Majakovského,Arm. gen. Svobodu,K Starej tehelni

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zverejnení

21.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Záväzná čast' Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov - oznámenie o zverejnení.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om

28.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om.

done Kúty

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

31.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Územný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018".

done Levočská,Komenského,Nová,Severná,Baštová,Hlavná,Masarykova,Požiarnická,Slovenská,Okružná,Priemyselná

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

11.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 11.01.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky

24.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky: "Povrchová úprava kovov Prešov", ELZIN, spol. s.r.o., Solivarská 1/B , 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

24.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "EPERIA Prešov ll. etapa".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

25.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 25.01.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

28.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

31.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: Obchodné centrum Hornbach Prešov - rozšírenie.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Verejná vyhláška o oznámení vyplácania nájomného

31.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Poľovnícke združenie DELŇA, Teriakovce 112 ,08005 , Prešov: Verejná vyhláška o oznámení vyplácania nájomného za prenájom poľovných pozemkov drobných vlastníkov v PR Delňa za rok 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

08.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 08.02.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

22.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu: na ul. K Starej tehelni k 22.02.2019, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského k 22.02.2019, na ul. Antona Prídavka k 22.02.2019, na ul. Arm.gen.Svobodu k 22.2.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

26.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Futbal Tatran aréna Prešov".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

27.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Východoslovenská distribučná , a.s. - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

27.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Dulová Ves".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

28.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na vyjadrenie číslo PPZ-HCP-POS-1405-017/2019-KP vo veci žiadosti účastníka konania

06.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Výzva na vyjadrenie číslo PPZ-HCP-POS-1405-017/2019-KP vo veci žiadosti účastníka konania o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na účel zamestnania.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Pozvánka na verejné prerokovanie činnosti strategického dokumentu

07.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Pozvánka na verejné prerokovanie činnosti strategického dokumentu: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

08.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej -ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 08.03.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na prevzatie písomnosti

08.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Výzva na prevzatie písomnosti: Marián Kováč, Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

22.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 22.03.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

26.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - apríl 2019

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

29.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 3.4.2019 (streda) o 9.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

05.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 05.04.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

10.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: Zmena v nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

10.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, stavebné objekty: 100-00 Diaľnica D1, 312-00.1 Protihluková stena v km 102,8 D1 vpravo – časť II. v k.ú. Petrovany.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

10.04.2019 / Oznámenia samosprávy

PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU, ÚRAD HRANIČNEJ A CUDZINECKEJ POLÍCIE - Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na účel zamestnania - Účastník konania: Ruslan SHANDARIVSKYY.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

17.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


OZNÁMENIE MESTA PREŠOV

17.04.2019 / Oznámenia samosprávy

OZNÁMENIE MESTA PREŠOV: Zmeny plánu prác na odstránenie enviromentálnej záťaže (EZ).

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

17.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ul.: K Starej tehelni, Sabinovska, Majakovského, Antona Prídavka a Arm.gen.Svobodu.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

25.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - Máj 2019

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie Štatistického úradu o zisťovaní

26.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT) v domácnostiach mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

30.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ul. Arm. gen. Svobodu, na ulici Antona Prídavka, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici K Starej tehelni k 30.04.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov

03.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov: Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Prešov a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov na 19. júna 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

07.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 07.05.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

14.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: „Technológie na dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov“.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie verejnou vyhláškou

14.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie verejnou vyhláškou - "Prešov - Sabinovská ulica - úprava časti NN siete".

done Sabinovská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018

17.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

21.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ul. Arm. gen. Svobodu, na ulici Antona Prídavka k 21.05.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

22.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka k 22.05.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o termíne verejného zasadnutia

24.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Okresný súd v Prešove - Oznámenie o termíne verejného zasadnutia: dňa 31. mája 2019 o 8.30 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

28.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 28.05.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov

31.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

31.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - jún 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

03.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, stavebné objekty: 330-31 Prevádzková budova SSÚD.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

04.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu zóny č. 2 Záborské".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

04.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 04.06.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

11.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 11.06.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Vyhláška Okresného súdu Prešov

12.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Vyhláška Okresného súdu Prešov v právnej veci prejednania dedičstva po poručitel'ke: Helena MAŤAŠOVÁ, rod. Štinčiková.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 19.6.2019 (streda) o 9.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

18.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 18.06.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

21.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Výrobný areál BHS - Sonthofen (Slovakia)".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

21.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce Kokošovce".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

24.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 26.6.2019 (streda) o 8.30 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

25.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 25.06.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

25.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - júl 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

02.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 02.07.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

09.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 09.07.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

15.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: Zmien a doplnkov č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Vyhláška

15.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Okresný súd Prešov v právnej veci prejednania dedičstva po poručiteľovi - Ján SEDLÁK, rod. Sedlák, nar.03.09.1913.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

16.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 09.07.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

17.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky: p o v o ľ u j e zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, na stavebnom objekte: 330-31 Prevádzková budova SSÚD.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

23.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 23.07.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

31.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 30.07.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

05.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - august 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

06.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 06.08.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

13.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 13.08.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

20.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka a na ul. Arm. gen. Svobodu k 20.08.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

20.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Autoservis s príslušenstvom pre stavebné stroje KUHN-Baumaschinen".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

20.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 20.08.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

27.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 27.08.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

28.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - september 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie mesta Prešov

30.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce Kokošovce".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

03.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 03.09.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

10.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 10.09.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

11.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 18.9.2019 (streda) o 9.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie poľovníckeho združenia Straž

11.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie PZ Straž- Dňa 16.9. až 18.9. v čase od 9:00 do 11.00 budú vyplácané nájmy za užívanie ornej pôdy na poľovné účely.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakateľov

13.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

17.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 17.09.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vyplácaní nájomného vlastníkom poľovných pozemkov

18.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Poľnohospodárske družstvo Kapušany - Oznámenie o vyplácaní nájomného vlastníkom poľovných pozemkov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

25.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 24.09.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

26.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - október2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

01.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 1.10.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

01.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

08.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni. v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 8.10.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

11.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

15.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 15.10.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na odstránenie oplotenia

17.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Výzva na odstránenie oplotenia v lokalite ul. Plzenskej v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

22.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej - Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 22.10.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

22.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

29.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 29.10.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

29.10.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - november 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

11.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

12.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 12.11.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Plánu kontrolnej činnosti

18.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 1 polrok 2020.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

19.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni k 19.11.2019, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 19.11.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

21.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh rozpočtu mesta Prešov

21.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Odstránenie vozidla a jeho odovzdanie na určené parkovisko

26.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Mesto Košice - Mestská polícia Košice: Odstránenie vozidla a jeho odovzdanie na určené parkovisko - upovedomenie.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

26.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

26.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite Arm. gen.Svobodu k 26.11.2019, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite K Starej tehelni.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

27.11.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - december 2019

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

03.12.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 2.12.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

04.12.2019 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakatel'ov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

05.12.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 11.12.2019 (streda) o 10.00 hod.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

10.12.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej - Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 10.12.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí územného konania

16.12.2019 / Oznámenia samosprávy

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: „ Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

17.12.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 17.12.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

17.12.2019 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - Január 2020

19.12.2019 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - Január 2020.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

02.01.2020 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: v lokalite K Starej tehelni, v lokalite Sabinovskej- Majakovského, v lokalite Antona Prídavka, v lokalite Arm. gen. Svobodu k 02.01.2020.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Evidencia čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

03.01.2020 / Oznámenia samosprávy

Evidencia čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zhromaždenie obyvatel'ov mesta Prešov

09.01.2020 / Oznámenia samosprávy

Zhromaždenie obyvatel'ov mesta Prešov - prerokovanie návrhu prepojenia ulíc Sibírska - Pod Šalgovíkom a dobudovania trolejového vedenia.

done Sibírska,Pod Šalgovíkom

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)