Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Voľby do orgánov samosprávy obcí

11.07.2018 / Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča.

[stiahnúť prílohu]


Zverejnenie počtu obyvatel'ov mesta Prešov

12.07.2018 / Voľby

Počet obyvatel'ov mesta Prešov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie

12.07.2018 / Voľby

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre volby do orgánov samosprávy obcí.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

22.08.2018 / Voľby

Vol'by do orgánov samosprávy mesta Prešov: zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií.

[stiahnúť prílohu]


Vymenovanie za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie

17.08.2018 / Voľby

Vymenovanie za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie.

[stiahnúť prílohu]


Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí

24.08.2018 / Voľby

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018 na podmienky mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie primátorky mesta Prešov

11.09.2018 / Voľby

Rozhodnutie primátorky mesta Prešov o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností v meste Prešov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú dňa 10.novembra 2018.

[stiahnúť prílohu]


Zoznam zaregistrovaných kandidátov

25.09.2018 / Voľby

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Prešov, zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Prešove.

[stiahnúť prílohu]


Informácia pre voliča

27.09.2018 / Voľby

Informácia pre voliča k stálemu zoznamu voličov a námietkovému konaniu.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

28.09.2018 / Voľby

Oznámenie mesta Prešov o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Prešov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie

05.10.2018 / Voľby

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - pre voličov s trvalým pobytom "Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Pozvánka

16.10.2018 / Voľby

Pozvánka - prvé zasadnutie orskovej volebnej komisie v meste Prešov

[stiahnúť prílohu]


Pozvánka

16.10.2018 / Voľby

Pozvánka - prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie v meste Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Hlasovanie mimo volebnej miestnosti

09.11.2018 / Voľby

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

09.11.2018 / Voľby

Oznámenie mesta Prešov o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a o utvorení volebných obvodov a volebných okrskov a určení volebných miestností na území mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Zápisnica mestskej volebnej komisie

12.11.2018 / Voľby

Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018.

[stiahnúť prílohu]


Voľby prezidenta Slovenskej republiky

11.01.2019 / Voľby

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča.

[stiahnúť prílohu]


Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky

29.01.2019 / Voľby

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky dňa 16.03.2019 a prípadného druhého kola týchto volieb dňa 30.03.2019 na podmienky mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


ROZHODNUTIE PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV

29.01.2019 / Voľby

ROZHODNUTIE PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ V MESTE PREŠOV PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÉ SA VYKONAJÚ DŇA 16. MARCA 2019, A PRÍPADNÉ DRUHÉ KOLO TÝCHTO VOLIEB DŇA 30. MARCA 2019.

[stiahnúť prílohu]


MESTO PREŠOV zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia primátorke mesta Prešov

29.01.2019 / Voľby

MESTO PREŠOV zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia primátorke mesta Prešov o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 16. marca 2019 a prípadné druhé kolo týchto volieb dňa 30. marca 2019.

[stiahnúť prílohu]


Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

06.02.2019 / Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča.

[stiahnúť prílohu]


Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

08.02.2019 / Voľby

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: volby@presov.sk

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie

11.02.2019 / Voľby

Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky pre voličov s trvalým pobytom "Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Voľby do európskeho parlamentu

13.02.2019 / Voľby

Voľby do európskeho parlamentu - Informácie pre voličov, ktorí sú občanmi iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom „Prešov“.

[stiahnúť prílohu]


Informácia pre voliča

18.02.2019 / Voľby

Informácia pre voliča k stálemu zoznamu voličov a námietkovému konaniu.

[stiahnúť prílohu]


Oznam o konaní prvého zasadania okrskových volebných komisií

18.02.2019 / Voľby

Oznam o konaní prvého zasadania okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019.

[stiahnúť prílohu]


Hamonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu

22.02.2019 / Voľby

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu dňa 25.05.2019 na podmienky mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


ROZHODNUTIE PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV

22.02.2019 / Voľby

ROZHODNUTIE PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ V MESTE PREŠOV PRE VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU, KTORÉ SA VYKONAJÚ DŇA 25. MÁJA 2019.

[stiahnúť prílohu]


KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

25.02.2019 / Voľby

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 16. marca 2019.

[stiahnúť prílohu]


KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

13.03.2019 / Voľby

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 16. marca 2019

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

13.03.2019 / Voľby

Oznámenie mesta Prešov o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 a o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností na území mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

13.03.2019 / Voľby

Oznámenie mesta Prešov - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia primátorke mesta Prešov o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby do Európskeho parlamentu.

[stiahnúť prílohu]


Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktorí sa vzdali kandidatúry

14.03.2019 / Voľby

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktorí sa vzdali kandidatúry.

[stiahnúť prílohu]


Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

20.03.2019 / Voľby

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky, ktorý postúpili do druhého kola volieb 30. marca 2019.

[stiahnúť prílohu]


Vol'by do Európskeho parlamentu

12.04.2019 / Voľby

Vol'by do Európskeho parlamentu - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o čase a mieste konania volieb

15.04.2019 / Voľby

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu - pre voličov s trvvalým pobytom "Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

25.04.2019 / Voľby

Oznámenie mesta Prešov o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 a o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností na území mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)