Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

04.06.2018 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: Mesto Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci oddelenia investičnej činnosti (odbor strategického rozvoja).

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

13.06.2018 / Výberové konania

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: sociálny pracovník v dennom stacionári Slánska 25 Prešov - Nižná Šebastová.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

27.06.2018 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

18.07.2018 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Materská škola F. Kráľa

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

18.07.2018 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Materská škola Mukačevská

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

18.07.2018 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

18.07.2018 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: odborný referent (oddelenie rozpočtu a účtovníctva MsÚ Prešov).

[stiahnúť prílohu]


Výberové konanie: odborný referent

31.10.2018 / Výberové konania

Výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent /pre úsek školstva - základné umelecké školy/.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

22.11.2018 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: Mesto Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: • Materskej školy Jurkovičova 17, 080 01 Prešov u zamestnávateľa: Materská škola, Jurkovičova 17, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Vyhlásenie výberového konania

28.11.2018 / Výberové konania

MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: hovorca mesta u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Vyhlásenie výberového konania

21.12.2018 / Výberové konania

MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent (pre úsek školstva – základné školy) (oddelenie školstva, mládeže a športu).

[stiahnúť prílohu]


Výberové konanie

04.01.2019 / Výberové konania

Výberové konanie na pozíciu - Učiteľ predprimárneho vzdelávania - Materská škola Mukačevská 27, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Vyhlásenie výberového konania

16.01.2019 / Výberové konania

MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta výkonného riaditeľa spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. spojenej s funkciou konateľa spoločnosti u zakladateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

06.02.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent (stavebný úrad – úsek rozvoja bývania).

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

06.03.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: na obsadenie funkcie riaditeľa/ky • Materskej školy Mukačevská 27, 080 01 Prešov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

14.03.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: Výkonný riaditeľ spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. spojenej s funkciou konateľa spoločnosti - opakované.

[stiahnúť prílohu]


Informácia o voľnom pracovnom mieste

19.03.2019 / Výberové konania

Informácia o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ predprimárneho vzdelávania.

[stiahnúť prílohu]


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)