Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

04.06.2018 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: Mesto Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci oddelenia investičnej činnosti (odbor strategického rozvoja).

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

13.06.2018 / Výberové konania

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: sociálny pracovník v dennom stacionári Slánska 25 Prešov - Nižná Šebastová.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

27.06.2018 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

18.07.2018 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Materská škola F. Kráľa

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

18.07.2018 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Materská škola Mukačevská

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

18.07.2018 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

18.07.2018 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: odborný referent (oddelenie rozpočtu a účtovníctva MsÚ Prešov).

[stiahnúť prílohu]


Výberové konanie: odborný referent

31.10.2018 / Výberové konania

Výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent /pre úsek školstva - základné umelecké školy/.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

22.11.2018 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: Mesto Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: • Materskej školy Jurkovičova 17, 080 01 Prešov u zamestnávateľa: Materská škola, Jurkovičova 17, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Vyhlásenie výberového konania

28.11.2018 / Výberové konania

MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: hovorca mesta u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Vyhlásenie výberového konania

21.12.2018 / Výberové konania

MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent (pre úsek školstva – základné školy) (oddelenie školstva, mládeže a športu).

[stiahnúť prílohu]


Výberové konanie

04.01.2019 / Výberové konania

Výberové konanie na pozíciu - Učiteľ predprimárneho vzdelávania - Materská škola Mukačevská 27, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Vyhlásenie výberového konania

16.01.2019 / Výberové konania

MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta výkonného riaditeľa spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. spojenej s funkciou konateľa spoločnosti u zakladateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

06.02.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent (stavebný úrad – úsek rozvoja bývania).

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

06.03.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: na obsadenie funkcie riaditeľa/ky • Materskej školy Mukačevská 27, 080 01 Prešov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

14.03.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: Výkonný riaditeľ spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. spojenej s funkciou konateľa spoločnosti - opakované.

[stiahnúť prílohu]


Informácia o voľnom pracovnom mieste

19.03.2019 / Výberové konania

Informácia o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ predprimárneho vzdelávania.

[stiahnúť prílohu]


Oznam o voľnom pracovnom mieste

25.03.2019 / Výberové konania

Oznam o voľnom pracovnom mieste: sekretárka primátorky mesta Prešov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Vyhlásenie výberového konania

02.04.2019 / Výberové konania

Vyhlásenie výberového konania na bsadenie funkcie riaditeľa/ky: Základnej umeleckej školy, Baštová 23, 080 01 Prešov, Základnej umeleckej školy, Prostějovská 36, 080 01 Prešov, Základnej umeleckej školy, Októbrová 32, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Vyhlásenie výberového konania

02.04.2019 / Výberové konania

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: Základnej školy, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov, Základnej školy, Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov, Základnej školy, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov, Základnej školy, Prostějovská 38, 080 01 Prešov, Základnej školy, Šmeralova 25, 080 01 Prešov, Základnej školy, Šrobárova 20, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Vyhlásenie výberoveho konania

02.04.2019 / Výberové konania

Vyhlásenie výberoveho konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: Materskej školy A. Prídavka 1, 080 01 Prešov, Materskej školy Bernolákova 19, 080 01 Prešov, Materskej školy Bratislavská 3, 080 01 Prešov, Materskej školy Čsl. armády 20, 080 01 Prešov, Materskej školy Fraňa Kráľa 11, 080 01 Prešov, Materskej školy Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov, Materskej školy Sabinovská 22/A, 080 01 Prešov, Materskej školy Sládkovičova 3, 080 01 Prešov, Materskej školy Volgogradská, 080 01 Prešov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

12.06.2019 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: odborný referent, oddelenie komunálnych služieb, na dobu určitú (počas dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca).

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

19.06.2019 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: hovorca mesta u zamestnávateľa - Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

09.07.2019 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: pomocná sila zariadenia školského stravovania.

[stiahnúť prílohu]


Vyhlásenie výberového konania

13.08.2019 / Výberové konania

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta: odborný referent pre úsek školstva – materské školy.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

11.09.2019 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: odborný referent pre úsek správy príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta na dobu určitú, u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

11.09.2019 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: odborný referent (referát mestského majetku) na dobu určitú počas práceneschopnosti zamestnanca.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

11.09.2019 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: projektový manažér, Odbor riadenia projektov, na dobu určitú (počas materskej dovolenky), u zamestnávateľa Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

16.09.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry Mestského úradu v Prešove u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)