Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Informácia o začatí konania

19.10.2018 / Výrub drevín / krovia

Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 6992 v k. ú. Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Vyhlásenie výberoveho konania

02.04.2019 / Výrub drevín / krovia

Vyhlásenie výberoveho konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: Materskej školy A. Prídavka 1, 080 01 Prešov, Materskej školy Bernolákova 19, 080 01 Prešov, Materskej školy Bratislavská 3, 080 01 Prešov, Materskej školy Čsl. armády 20, 080 01 Prešov, Materskej školy Fraňa Kráľa 11, 080 01 Prešov, Materskej školy Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov, Materskej školy Sabinovská 22/A, 080 01 Prešov, Materskej školy Sládkovičova 3, 080 01 Prešov, Materskej školy Volgogradská, 080 01 Prešov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Informácia o začatí konania

15.04.2019 / Výrub drevín / krovia

Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre M&S GLOBWASH a.s. Jesenského 15, 98401 Lučenec. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 631/5 v k. ú. Prešov, Košická ulica.

done Košická

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Informácia o začatí konania

19.06.2019 / Výrub drevín / krovia

Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 101/7 v k. ú. Nižná Šebastová.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Informácia o začatí konania

30.10.2019 / Výrub drevín / krovia

Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín Školu umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 4681/1 v k. ú. Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na vykonanie výrubu/oklesnenie stromov a iných porastov

30.10.2019 / Výrub drevín / krovia

Výzva na vykonanie výrubu/oklesnenie stromov a iných porastov: Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/oklesnenie je 30.11.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Informácia o začatí konania

18.12.2019 / Výrub drevín / krovia

Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Materskú školu Čapajevova.

done Čapajevova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)