Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku v katastrálnom území obce Šarišské Bohdanovce. Žiadateľ: Obec Šarišské Bohdanovce, Šarišské Bohdanovce 87, 082 05 Šarišské Bohdanovce.

13.02.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)