Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Gymnázium Konštantínova 3306/2, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 583/2 v k. ú. Prešov.

Informácia o začatí konania

14.02.2019 / Výrub drevín / krovia

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)