Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Slovenský plynárenský priemysel , a.s.. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 3967/4 v k. ú. Prešov, Kpt. Nálepku 8.

Informácia o začatí konania

18.02.2019 / Výrub drevín / krovia

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)