Oznámenie mesta Prešov - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia primátorke mesta Prešov o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby do Európskeho parlamentu.

Oznámenie mesta Prešov

13.03.2019 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
M^dKWZaKs 
 
njǀĞƌĞũŸƵũĞĞ-ŵĂŝůŽǀƷĂĚƌĞƐƵŶĂĚŽƌƵēĞŶŝĞŽnjŶĄŵĞŶŝĂ
??]u?}?lu??W??}?o ĚĞůĞŐŽǀĂŶşēůĞŶov a ŶĄŚƌĂĚŶşŬov 
do okrskovljĐŚvolebnljĐŚ komisiş v ŵĞƐƚĞWƌĞƓŽǀ 
ƉƌĞǀŽűďLJ}????lZ}??ouv??U 
ŬƚŽƌĠƐĂǀLJŬŽŶĂũƷĚŸĂ25. mĄũĂ 2019: 
 
volebne.komisie@presov.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)