Dražobná vyhláška: Termín dražby: 07.05.2019 o 11:00 hod. Miesto dražby: Kancelária Exekútorského úradu Prešov, JUDr. Radovan Ferenc, Slovenská 13, Prešov. Predmet dražby: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 731, nachádzajúce sa v k.ú. Geraltov, obec Geraltov.

Dražobná vyhláška

02.04.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)