Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Eva Čopáková, narodená 29.06.1981, Emma Čopáková, narodená 18.09.2005, Nina Čopáková, narodená 23.06.2010.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

20.04.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa 
§ 7 ods. l písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
20.04.2018 trvalý pobyt 
Eva Čopáková, narodená 29.06.1981 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 20.04.2018 
_A~{,/~ 
....................................... : ..................................... L ........ 7 ..... < 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy. 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
" , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa 
§ 7 ods. l písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
20.04.2018 trvalý pobyt 
Emma Čopáková, narodená 18.09.2005 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 20.04.2018 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
/ 
l 
Mesto Prešov 
Mestský 
úrad Prešov, odbor vnútornej správy, 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O 
ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti pod!' a 
§ 7 ods. l písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri obyvatel'ov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila 
dňom 
20.04.2018 trvalý pobyt 
Nina Čopáková, narodená 23.06.2010 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 20.04.2018 
l .· l .. -
_l(~/ .//) 
. . . ( ' . 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra