Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov: Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Prešov a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov na 19. júna 2019.

03.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)