Oznámenie vydania rozhodnutia pre dodatočné povolenie stavby: "Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod Kamennou baňou č. 81 s odstavnou plochou na pozemkoch KN-C-6517/1, 6517/2, 6518, 6574/13, k. ú. Prešov".

22.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)