Oznámenie o dražbe: byt č.38 na 7. poschodí v bytovom dome súp. č. 6323 na ul. Prostějovská č. 93, Prešov, k.ú. Prešov na parc. 93101308 CKN a spoluvlastnícky podiel 60/2520 na spoločných častiach a zariadeniach domu, zapisaný na LV č. 10781 k.ú. Prešov.

Oznámenie o dražbe

15.03.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)