Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: " Cemjata- Bzenov- kabelizácia V203 " SO Ol Silnoprúdové elektrické rozvody montáž, demontáž, PS 01 Trafostanica Orange montáž, demontáž, PS 02 Trafostanica Záhradky ".

28.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)