Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Cecília Blašková Poláková naposledy bytom 08001 Prešov, Mgr. art. Stanislava Kašperová naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Kundriková naposledy bytom 08005 Prešov Pod Hrádkom 31.

10.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)