Oznamenie o začatí konania o opakovanom predÍžení územného rozhodnutia vydaného pod č. B/4977/2013-Hč, ktorého platnosť bola predÍžená pod č. B/6311/2016- Hč pod pracovný názvom "Obchodné centrum DIY Prešov".

27.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)