Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov. Žiadateľ: Základná škola Československej armády 22, 080 01 Prešov.

01.07.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)