Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na parcelách vo vlastníctve mesta Prešov a vo vlastníctve fyzických osôb. Žiadateľ: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

02.07.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)