Oznámenie miesta uloženia písomnosti: lryna Yarosh, naposledy bytom 07101 Michalovce, Helena Korčeková naposledy bytom 08001 Prešov, Zdenka Koželová naposledy bytom 08001 Prešov, Mária Tarnóczyová Nemcovej 20, 040 01 Košice-Sever.

24.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)