Dražobná vyhláška: Exekútorský úrad Prešov Mgr. Róbert Segľa-súdny exekútor, Baštová 44, Prešov vyhlasuje termín dražby nehnuteľnosti: dňa 20.06.2018 o 09.30 hod. Dražba sa uskutoční v priestoroch Exekútorského úradu, Baštová 44, Prešov.

21.05.2018 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)