Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Eva Čintalová, narodená 16.11.1979, Nikola Pešáková, narodená 03.07.1996, Lea Pešáková, narodená 27.12.2017, Ladislav Závecký, narodený 28.08.2000.

29.07.2020 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)