Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: doc. PaedDr. ThDr. Andrej Slodička, PhD., narodený 22.03.1971.

30.07.2020 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)