Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Štefan Godla, narodený 10.10.1969, Michaela Godlová, narodená 03.02.1986.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

12.06.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
. ,"-l : :  ~ \. ; 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa§ 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
12.06.2018 trvalý pobyt 
Štefan Godla, narodený 10.10.1969 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 12.06.2018 
Áár::>(·~~ 
............................................ ~ ........................................................ ŕ··········· 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov · '·· •· '' '' 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
" , , 
O ZRUSENI TRVALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
12.06.2018 trvalý pobyt 
Michaela Godlová, narodená 03.02.1986 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 12.06.2018 
&: i/.: /7 
:/~{ (// 
........................ /""""'' 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra