Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dušan Maslenka, naposledy sídlo/pobyt: 80, 082 21 Medzany, Ing. Jaroslav Mindžák, naposledy sídlo/pobyt: Švábska 41, 080 05 Prešov, Ivan Tomaščík, naposledy sídlo/pobyt: 082 12 Podhorany.

19.03.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)