Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Blanka Zákutná, narodená 16.03.1993, Sára Bančanská, narodená 30.11.2011, Ján Fotta, narodený 24.09.2017.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

05.06.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
i '-. ~' 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti pod!' a 
§ 7 ods. l písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri obyvatel'ov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila 
dňom 
05.06.2018 trvalý pobyt 
Blanka Zákutná, narodená 16.03.1993 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 05.06.2018 
/íJA~ Yi 
··················
··················
··················
··!······ 
Mgr. Ľudmila HalečKová 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský 
úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O 
ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podl'a 
§ 7 ods. l písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri obyvatel'ov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila 
dňom 
05.06.2018 trvalý pobyt 
Sára Bančanská, narodená 30.11.2011 
(meno. priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 05.06.2018 
Mesto Prešov 
Mestský 
úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podl'a 
§ 7 ods. l písm. f) zákona 
č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri obyvatel'ov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila 
dňom 
05.06.2018 trvalý pobyt 
Ján Fotta, narodený 24.09.2017 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 05.06.2018 
Mgr. Ľudmila Holečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra