Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Žaneta Jusková, narodená 28.11.1974, Anton Dráb, narodený 14.03.1978, Ingrid Olejárová, narodená 07.07.1966, Simona Olejárová, narodená 14.12.1993, Maroš Olejár, narodený 10.03.1997.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

14.06.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                1 4. 06. 2018 
Mesto Prešov ···•• '· 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej spráyy .. , .. 
ohlasovňa pobytu :,:,,:•,,,. 'ii) 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRVALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti pod!' a § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrnšila 
dňom 
14.06.2018 trvalý pobyt 
Žaneta Jusková, narodená 28.11.1974 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 14.06.2018 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
1 4. 06 2013 
'i' 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti pod!' a § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila 
dňom 
14.06.2018 trvalý pobyt 
Anton Dráb, narodený 14.03.1978 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 14.06.2018 
/ . . .· 
..,r/{<-(/1 
.. [4_.. L // 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy. · ··• 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
1 4. :)5 2018 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti pod!' a § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila 
dňom 
14.06.2018 trvalý pobyt 
Ingrid Olejárová, narodená 07.07.1966 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 14.06.2018 
_/'' ,, 
'''"' .:~~~~< :é) 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
~;-~':-.-i,',: ii. 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy '• • '"'" · 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
14.06.2018 trvalý pobyt 
Simona Olejárová, narodená 14.12.1993 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 14.06.2018 
i 
l 
~ .. Lcr c/~ 
...... ! ................................................................... ; ........ . 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej 
správy. "· ··, 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
" , , 
O ZRUSENI TRVALEHO POBYTU 
l 4. os. 'J\]',8 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. I písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a regjstri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila 
dňom 
14.06.2018 trvalý pobyt 
Maroš Olejár, narodený 10.03.1997 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 14.06.2018 
l . 
.. · -!!~~~ <?:2 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra