Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Jaroslav Baláž, narodený 04.01.1967, Július Makula, narodený 01.09.1952.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

18.06.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
.,·.,.; ;j,' 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti pod!' a 
§ 7 ods. l písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri obyvatel'ov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila 
dňom 
18.06.2018 trvalý pobyt 
Jaroslav Baláž, narodený 04.01.1967 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 18.06.2018 
1,' 1 
) '. 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy ·. 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O 
ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa 
§ 7 ods. l písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
18.06.2018 trvalý pobyt 
Július Makula, narodený 01.09.1952 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 18.06.2018 
.1/ '2 
'-~ 
<.__. l l 
.; 
.............................. /. ...... 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra