Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Ing. Iveta Ostrožlíková, narodená 13.05.1959.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

20.06.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej spnwy,.,· •'ii•" 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRVALEHO POBYTU 
7. O. 06. 2018 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
20.06.2018 trvalý pobyt 
Ing. Iveta Ostrožlíková, narodená 13.05.1959 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 20.06.2018 
ľ
• l 
·C 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra