Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Fintice, lokalita Fisky- Tormáše II", SO 01 -VN prípojka, SO 02- Káblové NN rozvody, SO 03 - Odberné elektrické zariadenie, SO 04 - Verejné osvetlenie, PS 01 - Trafostanica.

Oznámenie o začatí územného konania

27.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)