Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Miroslav Kandra, narodený 11.08.1965, Tatiana Kandrová, narodená 07.03.1983, Samuel Kandra, narodený 09.06.2003.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

05.03.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
05.03.2018 trvalý pobyt 
Miroslav Kandra, narodený 11.08.1965 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 05.03.2018 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
" , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
05.03.2018 trvalý pobyt 
Tatiana Kandrová, narodená 07.03.1983 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený} 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 05.03.2018 
l 
/ :,;;--~, 
.....___/ l . / ! 
-~;·· / / ,.. ..... / 
u-/V .... 
................. ··----------·················
··················
·············· -- ---------,'---
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti pod!' a § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 25311998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila 
dňom 
05.03.2018 trvalý pobyt 
Samuel Kandra, narodený 09.06.2003 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 05.03.2018 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra