Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Emiliána Marta Jecušková, narodená 15.01.1969.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

06.07.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa 
§ 7 ods. l písm. t) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
06.07.2018 trvalý pobyt 
Emiliána Marta Jecušková, narodená 15.01.1969 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 06.07.2018 
--.. \: .....__) 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra