Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Daniel Suchár, narodený 17.03.1969, Bria Lana Kalatová, narodená 03.06.1993, Ingrid Vardzaľová, narodená 12.01.1966, Mgr. Vladimír Kalata, narodený 30.03.1967.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

31.07.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský 
úrad Prešov, odbor vnútornej spráy;r.",,,,,. ,,,,,, 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O 
ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm, 
f) zákona č, 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
31.07.2018 trvalý pobyt 
Daniel Suchár, narodený 17.03.1969 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 31.07.2018 
........... /:0 ..... ~ ....... . 
Mgr. Ľudmila :~~č~~ 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej 
sprá~"'""'' 
ohlasovňa pobytu 
, 
O ZNAMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa§ 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
31.07.2018 trvalý pobyt 
Bria Lana Kalatová, narodená 03.06.1993 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 31.07.2018 
l~l. ~2 
/ 
Mgr. Ľudmila Halečková/ 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správY'·''''''''' .,:·,, 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods, l písm, 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
31.07.2018 trvalý pobyt 
Ingrid Vardzaľová, narodená 12.01.1966 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 31.07.2018 
/l•: l ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. -~?2 ... , 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej 
správy,.
1
,,,,,,
11
.; ,;,",, _. 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
" , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa§ 7 ods. l písm. 
f) zákona 
č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
31.07.2018 trvalý pobyt 
Mgr. Vladimír Kalata, narodený 30.03.1967 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 31.07.2018 
fir / ................. {}2 ..... . 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra