Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie verejnou vyhláškou: "Rodinný dom a pripojenie na TVÚ", na pozemku parcelné číslo KN-C 16225/27 a KN-C 16225/36, katastrálne územie Prešov.

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

06.08.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)