Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Angelika Balážová naposledy bytom 080 01 Prešov, Jana Makulová naposledy bytom 080 01 Prešov, Ladislav Rezsnák naposledy bytom 080 01 Prešov, Jarmila Fejová naposledy bytom 080 01 Prešov.

03.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)