Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Žiadateľ: Vlastník bytu v bytovom dome na ulici Štúrova č. 3 v Prešove.

08.10.2018 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)