Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Juliana Mitrová, narodená 25.08.1981, Simona Mitrová, narodená 12.09.1999.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

19.10.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej Elprávy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
.., , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
l ľ ·, 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa 
§ 7 ods. l písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
19.10.2018 trvalý pobyt 
Juliana Mitrová, narodená 25.08.1981 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Diía: 19.10.2018 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa 
§ 7 ods. l písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
19.10.2018 trvalý pobyt 
Simona Mitrová, narodená 12.09.1999 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 19.10.2018 
-. '· 
./ 
'lc l (  ( , 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra