Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Oračko, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov - 3x, Jozef Obcovič naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Július Petik naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

26.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)