Oznámenie mesta Prešov o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a o utvorení volebných obvodov a volebných okrskov a určení volebných miestností na území mesta Prešov.

09.11.2018 / Voľby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)