Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

21.11.2018 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger


Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)