Oznámenie miesta uloženia písomnosti. Z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresátov naposledy bytom Prešov, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov zo dňa 20.11.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
V Prešove 22. ll. 2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresátov naposledy bytom Prešov, 
doručuje 
sa písomnosť Mesta Prešov zo dňa 20.11.2018 verejnou vyhláškou v zmysle 
ustanovenia 
§ 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Priezvisko Meno Číslo písomnosti 
Adamcová Monika OEaP/Dane/156891172075/2018 
Badanič Peter OEaP/Dane/156891171828/2018 
Bad o Maximilián OEaP/Dane/156891171530/2018 
Baláž Július OEaP/Dane/156891171678/2018 
Baláž Jozef OEaP/Dane/156891172020/2018 
Baláž Milan OEaP/Dane/15689/171504/2018 
Baláž Vladimír OEaP/Dane/15689/171798/2018 
Baláž 
Jozef 
OEaP/Dane/15689/171850/20 18 
Balážová Ružena OEaP/Dane/15689/171881/2018 
Balážová Emília 
OEaP/Dane/156891171496/2018 
Balážová Žaneta OEaP/Dane/15689/171799/2018 
Balážová Helena OEaP/Dane/15689/171982/2018 
Balážová Angelika OEaP/Dane/15689/172052/20 18 
Balážová Kristína OEaP/Dane/156891171488/2018 
Balog Jaroslav OEaP/Dane/15689/171917/2018 
Balog 
Jozef OEaP/Dane/15689/171884/2018 
Balog Milan 
OEaP/Dane/156891171546/2018 
Balog Milan OEaP/Dane/156891171679/2018 
Balog Jozef OEaP/Dane/15689/171840/2018 
Balog Ondrej OEaP/Dane/15689/171548/20 18 
Balog Štefan 
OEaP/Dane/156891171549/2018 
Balog Jozef OEaP/Dane/15689/17160 1/2018 
Balog 
Rudolf OEaP/Dane/15689/171551/2018 
Balog Štefan 
OEaP/Dane/15689/171510/2018 
Balog Juraj OEaP/Dane/15689/171560/2018 
Balog 
Andrej 
OEaP/Dane/156891171807/2018 
Balog Jozef OEaP/Dane/15689/171808/2018 
Balog Jozef OEaP/Dane/15689/171565/2018 
Balog Rudolf 
OEaP/Dane/15689/171902/2018 
Balog Patrik OEaP/Dane/156891171952/2018 
Balog Dezider OEaP/Dane/15689/171579/2018 
Baloga 
Lukáš 
OEaP/Dane/15689/17187112018 
Balogová Kvetoslava OEaP/Dane/15689/171680/2018 
Balogová Etela OEaP/Dane/15689/172022/2018 
Balogová Hana OEaP/Dane/15689/171547/2018 
Balogová Beáta OEaP/Dane/15689/171928/2018 
Balogová Rozália OEaP /Dane/156891171809/20 18 
Balogová Alena OEaP/Dane/15689/171573/2018 
Balogová Erika OEaP/Dane/156891171904/2018 
Balogová Martina OEaP/Dane/156891171953/2018 
Balogová Zlatica OEaP/Dane/15689/171877/2018 
Balun o vá Mária 
OEaP/Dane/15689/171632/2018 
Ban di Marek OEaP/Dane/156891171484/2018 
Bandy Rudolf OEaP/Dane/15689/171647/2018 
Bandy Anton OEaP/Dane/156891171933/2018 
Bandy Róbert OEaP/Dane/15689/17181 0/2018 
Bandy Bohuš OEaP/Dane/15689/172008/20 18 
Bandy Maroš OEaP/Dane/156891171581/2018 
Bandy Rudolf OEaP/Dane/15689/171585/2018 
Bandyová 
Mária 
OEaP/Dane/15689/171966/2018 
Bandyová Silvia OEaP/Dane/15689/171567/2018 
Bandyová 
Denisa 
OEaP/Dane/15689/171957/2018 
Bandyová Júlia OEaP/Dane/156891171914/2018 
Baníkov á Júlia OEaP/Dane/15689/171779/2018 
Bank i Jozef OEaP/Dane/15689/171752/2018 
Baran 
Marek 
OEaP/Dane/15689/17191112018 
Bartošová Jaroslava OEaP/Dane/15689/171653/2018 
Bašista 
Jozef OEaP/Dane/15689/171737/2018 
Baškovský 
František 
OEaP/Dane/15689/171958/2018 
Bašta Maroš OEaP/Dane/15689/171532/2018 
Bedaj 
Ján 
OEaP/Dane/156891172073/20 18 
Bednár Slavomír OEaP/Dane/15689/171614/2018 
Beliško Peter OEaP/Dane/15689/171545/2018 
Bely 
Dušan OEaP/Dane/15689/171552/2018 
Bely 
Jaroslav 
OEaP/Dane/15689/171706/2018 
Belyová Magdaléna OEaP/Dane/15689/171550/2018 
Bélyová Monika OEaP/Dane/15689/171583/2018 
Bendík 
Róbert 
OEaP/Dane/15689/171729/2018 
Bendiková Monika OEaP/Dane/156891171979/2018 
o 
Bendíková Eva 
OEaP/Dane/156891171597/2018 
Berta Jozef 
OEaP/Dane/15689/172065/20 18 
Bikár Jozef OEaP/Dane/15689/171534/2018 
Bíly 
Milan OEaP/Dane/15689/171922/2018 
Blaščák Vladimír OEaP/Dane/15689/171656/2018 
Blaščáková Lenka OEaP/Dane/15689/172048/2018 
Blašková Marta OEaP/Dane/15689/171627/2018 
Blašková Poláková Cecília OEaP/Dane/15689/171467/2018 
Bobková 
Magdaléna 
OEaP/Dane/156891171626/2018 
Bocán Karol OEaP/Dane/15689/172089/2018 
Boháč Anton OEaP/Dane/15689/171791/2018 
Bohato vá Libuša 
OEaP/Dane/15689/172015/2018 
Boriszová Anna OEaP/Dane/15689/172055/2018 
Bosák 
Stanislav OEaP/Dane/15689/171612/2018 
Bosák 
Stanislav OEaP/Dane/15689/171613/2018 
Brabec 
Jifí OEaP/Dane/15689/171795/2018 
Brehový 
Norbert OEaP/Dane/15689/171713/2018 
Briško 
Slavomír OEaP/Dane/15689/171839/2018 
Brišková 
Vera OEaP/Dane/156891171536/2018 
Bušek Miroslav OEaP/Dane/156891171716/2018 
Butka Richard OEaP/Dane/156891172093/2018 
Butkovičová Ľubomíra OEaP/Dane/15689/171932/2018 
Butkovičová Jana OEaP/Dane/15689/171476/2018 
Cifrová 
Eva 
OEaP/Dane/15689/172050/2018 
Csongrády Peter OEaP/Dane/156891171643/2018 
Cvanciger Tomáš OEaP/Dane/15689/172016/2018 
Čekán Peter OEaP/Dane/15689/171616/2018 
Červeňák Eduard OEaP/Dane/15689/171742/2018 
Červeňák Stanislav OEaP/Dane/156891172041/2018 
Červeňáková Beáta OEaP/Dane/156891172068/2018 
Čierniková Mária OEaP/Dane/156891171789/2018 
Čonk:a Mário OEaP/Dane/15689/171542/2018 
Dadaj Vladimír 
OEaP/Dane/15689/172087/20 18 
Dalliová Viera OEaP/Dane/15689/17149112018 
Daňo Rudolf OEaP/Dane/156891171862/2018 
Dem čo vá Eva OEaP/Dane/15689/171590/2018 
Demeterová Ľubomíra OEaP/Dane/15689/172071/20 18 
Derňár Jozef OEaP/Dane/15689/171667/2018 
Doktorová 
Vera OEaP/Dane/15689/171543/2018 
Doudera 
Lucián OEaP/Dane/15689/171882/2018 
Dranga Vladimír 
OEaP/Dane/15689/17198112018 
Drusová Mária OEaP/Dane/15689/171544/2018 
Duda 
František 
OEaP/Dane/156891171682/2018 
Duda Peter OEaP/Dane/156891171524/2018 
Dudová Margita OEaP/Dane/156891171448/2018 
Dudová Eva OEaP/Dane/15689/171563/2018 
Duch 
Marián 
OEaP/Dane/156891171494/2018 
Dunková Žaneta OEaP/Dane/156891172088/20 18 
Dužda Marek OEaP/Dane/156891171847/2018 
Dužda Michal OEaP/Dane/15689117156112018 
Duždová Dagmar OEaP/Dane/156891171568/20 
18 
Dzurja Vladimír OEaP/Dane/156891171628/2018 
Dzurková 
Mária OEaP/Dane/156891171829/2018 
Dzurovčák Peter OEaP/Dane/15689/171985/2018 
Džubara 
Marián OEaP/Dane/15689/171915/2018 
Eštočáková Zuzana OEaP/Dane/15689/171555/2018 
Eštočáková Mária OEaP/Dane/15689/171709/2018 
Eštočáková Júlia OEaP/Dane/15689/171710/2018 
Fabian 
Valentín OEaP/Dane/15689/171489/2018 
Fabianová Viera OEaP/Dane/156891171539/2018 
Farkaš 
Ján OEaP/Dane/15689/172077/2018 
Feciškanin 
Peter 
OEaP/Dane/156891172058/2018 
Fečo Peter OEaP/Dane/15689/171443/2018 
Fenyeš 
Rastislav OEaP/Dane/15689/171600/2018 
Fenyeš 
Ivan OEaP/Dane/15689/172006/2018 
Fényeš 
Radoslav OEaP/Dane/15689/172014/2018 
Fenyešová 
Milada OEaP/Dane/15689/171599/20 
18 
Ferková Sylvia OEaP/Dane/15689/171655/2018 
Ferková 
Ľubica OEaP/Dane/156891171487/2018 
Fico 
Silvester OEaP/Dane/15689/171724/2018 
Fiedorová 
Alena OEaP/Dane/15689/171677/2018 
Flaškár 
Andrej 
OEaP /Dane/15689/172084/20 18 
Gabčo Marián OEaP/Dane/15689/171938/2018 
Gabčo Miroslav OEaP/Dane/156891171569/2018 
Gabčo Róbert OEaP/Dane/15689/171868/20 18 
Gabčová Naďa OEaP/Dane/156891171943/2018 
Gabčová Alena OEaP/Dane/15689/171570/20 18 
Gabčová Žaneta OEaP/Dane/15689/17157112018 
Gača Miroslav OEaP/Dane/15689/172003/20 18 
Galajda Anton OEaP/Dane/156891171515/2018 
Gáll Peter OEaP/Dane/156891171912/2018 
Gazsiková 
Nikola OEaP/Dane/156891171947/2018 
Gáži o 
vá Martina OEaP/Dane/15689/171806/2018 
Giňa Róbert OEaP/Dane/156891171921/2018 
Giňa Ľudovít OEaP/Dane/15689/171875/2018 
Giňová Erika OEaP/Dane/15689/171857 /2018 
Girgošková Anna OEaP/Dane/15689/171460/2018 
Godálová 
Margita 
OEaP/Dane/156891171670/2018 
Go dl a Pavol OEaP/Dane/15689/171592/2018 
Godla 
Vladimír OEaP/Dane/15689/171889/2018 
Go dl a 
Rudolf OEaP/Dane/15689/171574/2018 
Godlová 
Elena 
OEaP/Dane/156891171976/2018 
Gregor Pavol OEaP/Dane/15689/171885/20 18 
Gregor Štefan OEaP/Dane/156891171970/2018 
Gregor Vladimír OEaP/Dane/15689/171929/2018 
Gregor 
Ľudovít OEaP/Dane/15689/171997/2018 
Gregorová 
Daniela OEaP/Dane/15689/171995/2018 
Gregorová 
Júlia 
OEaP/Dane/15689117200112018 
Gregorová Vlasta OEaP/Dane/156891171673/2018 
Gregorová 
Daša OEaP/Dane/156891171878/2018 
Gre š František 
OEaP/Dane/156891172038/20 18 
Gre š Slavko OEaP/Dane/15689/171475/2018 
Grigerová 
Miriam OEaP/Dane/15689/171718/2018 
Grivalský 
Ondrej OEaP/Dane/15689/171792/2018 
Gro man Štefan OEaP/Dane/15689/171782/2018 
Guláš 
Ľubomír OEaP/Dane/15689/171660/2018 
Guľaš Jozef OEaP/Dane/15689/171633/2018 
Gurovičová Mária OEaP/Dane/156891172082/2018 
Halahyja Walter OEaP/Dane/15689/171787/2018 
Halická 
Anna OEaP/Dane/15689/171842/2018 
Hamarová 
Monika OEaP/Dane/15689/171845/2018 
Hamborská 
Margita 
OEaP/Dane/156891171888/20 18 
Harahoničová Kamila OEaP/Dane/15689/172033/2018 
Harčár Radoslav OEaP/Dane/156891171641/2018 
Hejmejová Eva OEaP/Dane/15689/171471/2018 
Hnidka 
Pavol 
OEaP/Dane/156891172097/2018 
Holbová Ingrid 
OEaP/Dane/15689/172098/2018 
Holinga Ján OEaP/Dane/15689/171513/2018 
Holub 
Tomáš OEaP/Dane/15689/171687/2018 
Holub 
Peter OEaP/Dane/15689/171821/2018 
Holubová 
Božena OEaP/Dane/15689/171685/2018 
Holubová 
Zdenka OEaP/Dane/156891171562/2018 
Holubová Magdaléna OEaP/Dane/15689/171580/2018 
Homza Sinai Štefan OEaP/Dane/15689/171615/2018 
Horský 
Pavol OEaP/Dane/15689/171495/2018 
Horský 
Slavomír OEaP/Dane/15689/171619/2018 
Horvát 
Ladislav 
OEaP/Dane/156891171712/2018 
Horváth Rudolf OEaP/Dane/15689/171497/2018 
Horváth 
Peter OEaP/Dane/15689/171692/2018 
Horváth 
František OEaP/Dane/15689/171747/2018 
Horváth 
Róbert OEaP/Dane/15689/171538/2018 
Horváthová 
Nikola OEaP/Dane/15689/171893/2018 
Horváthová 
Žaneta OEaP/Dane/15689/171509/2018 
Horváthová 
Zuzana OEaP/Dane/15689/171623/2018 
Horváthová 
Jarmila 
OEaP/Dane/15689/171950/2018 
Horváthová Mária OEaP/Dane/15689/171672/2018 
Horváthová 
Monika OEaP/Dane/15689/171584/2018 
Horejšová 
Katarína 
OEaP/Dane/15689/172034/20 18 
Hrabčáková Margita OEaP/Dane/156891172053/20 18 
Hrabovský Peter OEaP/Dane/156891171910/2018 
Hrdlo vič Dominik OEaP/Dane/15689/171466/2018 
Hrdlovičová Denisa OEaP/Dane/15689/171923/2018 
Hrdlovičová Ľudmila OEaP/Dane/156891171463/2018 
Hrib Albín OEaP/Dane/15689/172032/20 18 
Hricko Arpád OEaP/Dane/15689117168112018 
Hricko Martin OEaP/Dane/15689/171506/2018 
Hricko Arpád OEaP/Dane/15689/171693/2018 
Hricko 
Eugen 
OEaP/Dane/15689/17167112018 
Hricko vá Eva OEaP/Dane/15689/171591/2018 
Hriňák Vladimír OEaP/Dane/15689/172036/2018 
Hrušovský Vladimír 
OEaP/Dane/15689/171507/2018 
Hudák Milan 
OEaP/Dane/15689/171688/2018 
Hudcovicová Bernadeta OEaP/Dane/156891172009/2018 
Huňadyová Tatiana OEaP/Dane/15689/171459/20 18 
Hura Anton 
OEaP/Dane/15689/171669/2018 
Chomová Martina 
OEaP/Dane/156891172051/2018 
Chyškár Michal 
OEaP/Dane/156891172078/2018 
Imrich Jaroslav 
OEaP/Dane/15689/171785/2018 
Imrich Anton 
OEaP/Dane/15689/171674/2018 
Ištok František 
OEaP/Dane/15689/171836/2018 
Jakabčinová Danka OEaP/Dane/15689/171663/2018 
Jakabová Petra OEaP/Dane/156891172057/2018 
Jakubčová Mária OEaP/Dane/156891171757/2018 
Jankovičová Silvia OEaP/Dane/15689/171919/2018 
Jankujová Nataša OEaP/Dane/15689/171773/2018 
Jánošík Jozef OEaP/Dane/15689/172023/2018 
Javorský Jozef OEaP/Dane/15689/171852/2018 
Jaworský Martin OEaP/Dane/15689/171662/2018 
Jerabek Jozef OEaP/Dane/15689/172007/2018 
Jordán Miroslav OEaP/Dane/15689/172063/2018 
Juraško Martin OEaP/Dane/15689/171819/2018 
Jurčenko Miroslav OEaP/Dane/15689/171598/2018 
Juričko Jozef OEaP/Dane/156891171754/2018 
Jusko vá Alexandra OEaP/Dane/15689/171695/2018 
Juščák Jozef OEaP/Dane/156891171841/2018 
Juščáková Miroslava OEaP/Dane/15689/171465/2018 
Kačala Peter OEaP/Dane/15689/172004/2018 
Kačmariková Brigita OEaP/Dane/15689/171481/2018 
Kačmárová Lenka OEaP/Dane/15689/171983/2018 
Kal ej a Igor OEaP/Dane/15689/171719/2018 
Kalejová Martina OEaP/Dane/15689/171701/2018 
Kalejová Oľga OEaP/Dane/156891171866/2018 
Kalina Pavol OEaP/Dane/156891171485/2018 
Kantorová Monika OEaP/Dane/15689/171978/2018 
Kaščák Jaroslav OEaP/Dane/15689/171637/2018 
Kašperová Stanislava OEaP/Dane/15689/172045/20 18 
Katriňák František OEaP/Dane/15689/171593/2018 
Kažik Ján OEaP/Dane/156891171832/2018 
Kažik Marián OEaP /Dane/15689/171833/20 18 
Kažimírová Iveta OEaP/Dane/15689/171824/2018 
Keruľová Božena OEaP/Dane/15689/171648/2018 
Kifferová Michaela OEaP/Dane/15689/171920/2018 
Kiňa Andrej OEaP/Dane/15689/171814/2018 
Kiňo vá Adela OEaP/Dane/156891171880/2018 
Kiňo vá Iveta OEaP/Dane/15689/171811/2018 
Kiňo vá Monika OEaP/Dane/15689/171813/2018 
Kiňo vá Iveta OEaP /Dane/156891171863/20 18 
Kiňo vá Juliána OEaP/Dane/15689/171906/2018 
Kivader Anton OEaP/Dane/15689/171769/2018 
Klein Dušan OEaP/Dane/15689/172080/2018 
Kleinová Mária 
OEaP /Dane/15689/171705/20 18 
Klenovič Samuel OEaP/Dane/15689/172085/2018 
Klus Marián OEaP/Dane/15689/171537/2018 
Kokyová 
Ružena 
OEaP/Dane/15689/171805/20 18 
Kokyová Zdena OEaP/Dane/156891171949/2018 
Kollár Peter OEaP/Dane/15689/171617/2018 
Kollárová 
Al ina 
OEaP/Dane/15689/171800/2018 
Konečný Rastislav OEaP/Dane/15689/171595/2018 
Kopaničák Miroslav OEaP/Dane/15689/171727/2018 
Kopaničáková Antónia OEaP/Dane/15689/171728/2018 
Korčeková Helena OEaP/Dane/15689/171514/2018 
Kosalník 
Anton 
OEaP/Dane/156891171470/2018 
Kostelník Daniel OEaP/Dane/156891171901/2018 
Koščo vá Mária OEaP/Dane/15689/172047/2018 
Kotľárová Ružena OEaP/Dane/15689/171936/2018 
Kovačičová Mariana OEaP/Dane/15689/172056/2018 
Kozár 
Peter OEaP/Dane/156891171702/2018 
Kozár Ľubomír OEaP/Dane/15689/171874/20 18 
Kozelková Marta OEaP/Dane/15689/171717/2018 
Kozma 
Pavol OEaP/Dane/156891171690/2018 
Kozma Jozef OEaP/Dane/156891171519/2018 
Kozma Kamil OEaP/Dane/15689/171529/2018 
Koželová 
Zdenka 
OEaP/Dane/156891171602/2018 
Krajňáková Mária OEaP/Dane/156891172013/2018 
Kráľová Viera OEaP/Dane/15689/171872/2018 
Kri šk o vá Terézia 
OEaP/Dane/156891172092/2018 
Krištof František OEaP/Dane/15689/171741/2018 
Krištof 
Ľubomír OEaP/Dane/15689/171472/2018 
Krokkerová 
Mária 
OEaP/Dane/156891172000/2018 
Kudrák Peter OEaP/Dane/15689/17165112018 
Kudry Gejza OEaP/Dane/15689/171588/2018 
Kudryová 
Eva OEaP/Dane/15689/171589/2018 
Kurinec 
Marián 
OEaP/Dane/156891171703/2018 
Kuropčák Dušan OEaP/Dane/15689/171825/2018 
Kurta Stanislav OEaP/Dane/15689/171645/2018 
Kvietková 
Mária 
OEaP /Dane/15689/171499/20 18 
Lacko Ľubomír OEaP/Dane/156891171725/2018 
Lacko Martin OEaP/Dane/156891171924/2018 
Lacko 
Milan 
OEaP/Dane/156891171610/2018 
Lacková Ružena OEaP/Dane/15689/171844/2018 
Lapšanský 
Jaroslav OEaP/Dane/15689/171939/2018 
Lehocká 
Viera OEaP/Dane/15689/171721/2018 
Lehocká 
Karolína OEaP/Dane/15689/172028/2018 
Lehocký 
Erik OEaP/Dane/15689/171722/2018 
Lenárt 
Vladimír OEaP/Dane/15689/171736/2018 
Leško 
Jaroslav OEaP/Dane/15689/171658/2018 
Lipovská 
Mária OEaP/Dane/15689/171794/2018 
Lipovský 
Roman 
OEaP/Dane/15689/171640/2018 
Lipták Stanislav OEaP/Dane/15689/171622/2018 
Lonščák František OEaP /Dane/15689/171493/20 18 
Lorenčíková Diana OEaP/Dane/15689/171908/2018 
Lorinc Miroslav OEaP/Dane/15689/171848/2018 
Lorinczová 
Miroslava 
OEaP /Dane/15689/1720 1112018 
Lukáč Vladimír OEaP/Dane/15689/171607/2018 
Lukáčová Júlia OEaP/Dane/156891171711/2018 
Lupták Michal OEaP/Dane/15689/171740/2018 
Lupták Martin OEaP/Dane/156891171988/2018 
Macík o vá Barbora OEaP/Dane/15689/171864/2018 
Mačová Oľga OEaP/Dane/15689/171566/2018 
Makula 
Tomáš OEaP/Dane/15689/171894/2018 
Makula 
Roman OEaP/Dane/15689/171454/2018 
Makula 
Michal OEaP/Dane/15689/171931/2018 
Makula 
Vladimír 
OEaP /Dane/156891171865/20 18 
Makula Miloslav OEaP/Dane/15689/171577/2018 
Mak ul a Tibor OEaP/Dane/15689/171578/2018 
Makula 
Zdenko OEaP/Dane/15689/171634/2018 
Makula 
René 
OEaP/Dane/156891171636/2018 
Makula Róbert OEaP/Dane/15689/171964/2018 
Makulová 
Oľga OEaP/Dane/15689/171502/2018 
Makulová Eva OEaP/Dane/15689/171554/2018 
Makulová 
Eva 
OEaP/Dane/156891171804/2018 
Makulová Ivana OEaP/Dane/15689/171464/2018 
Makulová 
Jana OEaP/Dane/15689/171942/2018 
Makulová 
Božena OEaP/Dane/15689/171817/2018 
Makuňová Božena OEaP/Dane/15689/171501/2018 
Markovičová Angelika OEaP/Dane/15689/172064/2018 
Martinovičová Lívia OEaP/Dane/156891171492/2018 
Marušáková Mária OEaP/Dane/15689/172035/2018 
Matej Richard OEaP/Dane/15689/171946/2018 
Matlák Štefan OEaP/Dane/15689/171676/2018 
Medzanská 
Magdaléna OEaP/Dane/15689/171801/2018 
Meričková Leona OEaP/Dane/15689/171896/2018 
Mičko Dušan OEaP/Dane/156891171788/2018 
Mihal' ov Miroslav OEaP/Dane/15689/172005/20 18 
Michal ec Marcel OEaP/Dane/15689/171999/2018 
Mikličová Monika OEaP/Dane/15689/171558/2018 
Mikula Miroslav OEaP/Dane/15689/171967/2018 
Mikula 
Vladimír OEaP/Dane/15689/171453/2018 
Mikula 
Július OEaP/Dane/15689/171456/20 
18 
Mikulov á Jana OEaP/Dane/15689/172017/2018 
Mikulová Kvetoslava OEaP/Dane/15689/171451/2018 
Mikulová 
Margita OEaP/Dane/15689/171452/2018 
Mikulová Simona 
OEaP/Dane/156891172031/2018 
Mikulov á Eva OEaP/Dane/15689/171937/2018 
Mindjár Martina OEaP/Dane/15689/171818/2018 
Mintaľ Anton OEaP/Dane/15689/171974/2018 
Mirga 
Dávid OEaP/Dane/15689/172062/2018 
Mirga 
Milan OEaP/Dane/15689/172049/2018 
Mitrášová 
Irena OEaP/Dane/15689/171853/2018 
Mižišin 
Pavol OEaP/Dane/15689/172042/2018 
Mohnáczki Jozef OEaP/Dane/15689/171837/2018 
Molčan Pavol OEaP /Dane/15689/171500/20 18 
Moravčík Nikolaj OEaP/Dane/15689/172091/2018 
Motýľová Janette OEaP/Dane/15689/171968/2018 
Mrúz 
Ján 
OEaP/Dane/156891171675/2018 
Mucska Juraj OEaP /Dane/15689/172027 /2018 
Muličáková Katarína OEaP/Dane/15689/172039/2018 
Murgáč Ľubomír OEaP/Dane/156891172046/2018 
Németh Igor OEaP/Dane/15689/171827/2018 
Németová Mikulová Zdenka 
OEaP/Dane/15689/171505/2018 
Niemecová Zdenka OEaP/Dane/15689/171696/2018 
Nováček Jozef OEaP/Dane/156891171777/2018 
Okruhľanský Jozef OEaP/Dane/15689/171925/2018 
Okruhľanský Dominik OEaP/Dane/156891171926/2018 
Okruhľanský Jozef OEaP/Dane/156891171927/2018 
Oláhová 
Rozália OEaP /Dane/156891171965/20 18 
Oľha Adrián OEaP/Dane/15689/171461/2018 
Olszynský Branislav OEaP/Dane/15689/171774/2018 
Onodyová Zuzana OEaP/Dane/15689/172070/2018 
Ontková 
Gertrúda OEaP/Dane/156891171793/2018 
Ontková 
Nataša OEaP/Dane/15689/171720/2018 
Oračko Vincent OEaP/Dane/15689/171963/2018 
Oravec Vladislav OEaP/Dane/156891171498/2018 
Ostrožlíková Iveta OEaP/Dane/156891172060/2018 
Pak oš Pavel OEaP/Dane/156891172094/2018 
Palčová Veronika OEaP/Dane/15689/171883/2018 
Papp 
Jozef OEaP/Dane/15689/171639/2018 
Papp 
Štefan 
OEaP/Dane/156891171990/2018 
Pastirčák Rastislav OEaP/Dane/15689/171618/2018 
Pavlík 
Miroslav OEaP/Dane/15689/171859/2018 
Pavliková 
Ingrid 
OEaP/Dane/156891171776/2018 
Pavlíková Anna OEaP/Dane/156891171517/2018 
Pavlovský Marek OEaP/Dane/15689/172012/2018 
Pažinová Júlia OEaP/Dane/15689/172061/2018 
Petik Vladimír OEaP/Dane/156891171973/2018 
Petik Vladimír OEaP /Dane/156891171812/20 18 
Petík Jozef OEaP/Dane/15689/171508/2018 
Petiková Iveta OEaP/Dane/156891171892/2018 
Petiková Zuzana OEaP/Dane/15689/171557 /2018 
Petiková Bibiána OEaP/Dane/156891171987/2018 
Petrišin Matúš OEaP /Dane/156891171609/20 18 
Petrjanoš Roman OEaP/Dane/156891172040/2018 
Petruf Adam OEaP/Dane/15689/171913/2018 
Petrušová 
Katarína 
OEaP/Dane/156891171975/2018 
Pigová Mária OEaP/Dane/15689/171790/2018 
Pohlod Martin OEaP/Dane/15689/172024/2018 
Pohlodko Tibor OEaP/Dane/156891171572/2018 
Pohlodková Magdaléna OEaP/Dane/15689/171587/2018 
Pohlodková 
Lenka OEaP/Dane/15689/171918/2018 
Pohlodková 
Šarlota OEaP/Dane/15689/171556/2018 
Pohlodková Monika OEaP/Dane/156891171694/2018 
Pohlodková 
Veronika OEaP/Dane/15689/17194112018 
Pohlodková 
Natália OEaP/Dane/15689/171870/2018 
Pohlodková 
Verona OEaP/Dane/15689/171907/2018 
Pohlodková 
Eva OEaP/Dane/156891171586/2018 
Pojezdalová Angelika OEaP/Dane/15689/171605/2018 
Polák 
Marek OEaP/Dane/15689/171851/2018 
Poláková 
Natália OEaP/Dane/15689/171879/2018 
Polťák Peter OEaP/Dane/15689/171738/2018 
Poník 
Róbert OEaP/Dane/15689/171846/2018 
Popíková 
Mária OEaP/Dane/15689/172074/2018 
Porembský 
Emil OEaP/Dane/15689/171955/2018 
Potočňák Jozef OEaP/Dane/156891172044/2018 
Pri bula Ladislav OEaP/Dane/156891171691/2018 
Pribulová 
Gabriela OEaP/Dane/156891171611/2018 
Pupek 
Peter OEaP/Dane/15689/172096/2018 
Puškár 
Juraj OEaP/Dane/15689/171594/2018 
Ragan 
Peter OEaP/Dane/15689/171664/2018 
Ragulský 
Milan OEaP/Dane/15689/171962/2018 
Raj z Peter 
OEaP /Dane/15689/171449/20 18 
Raj z Milan OEaP/Dane/156891171930/2018 
Ramazetter Ivo OEaP/Dane/15689/171876/2018 
Rau 
Vladimír 
OEaP/Dane/15689/172095/2018 
Reinholdová Božena OEaP/Dane/15689/171553/20 18 
Renčková Mária OEaP/Dane/15689/171608/2018 
Repiská Kotschová 
Slávka OEaP/Dane/156891171786/2018 
Revák 
Matúš OEaP/Dane/15689/171482/20 
18 
Rijaková Monika OEaP/Dane/15689/171621/2018 
Rozum 
Dušan 
OEaP/Dane/156891171826/2018 
Rush John Joseph OEaP/Dane/15689/172090/2018 
Rychnavský Ľubomír OEaP/Dane/15689/172083/20 18 
Rychtárik Štefan OEaP/Dane/156891171700/2018 
Sabo 
Patrik OEaP/Dane/15689/171972/2018 
Sabol Slavomír OEaP/Dane/15689/171477/2018 
Sajdák František OEaP/Dane/15689/171665/2018 
Salaš Radomír OEaP/Dane/15689/171869/2018 
Salnická Aj 
ka OEaP/Dane/156891171714/2018 
Sedlák 
Ján OEaP/Dane/156891171860/2018 
Sedláková Monika OEaP/Dane/15689/172072/2018 
Seman 
Kamil OEaP/Dane/15689/172067 /2018 
Seman 
Marián OEaP/Dane/156891171642/2018 
Semanová Nikola OEaP/Dane/15689/171945/2018 
Sepešiová Bibiána OEaP/Dane/15689/171767/2018 
Schiffer 
Martin OEaP/Dane/15689/171760/20 
18 
Schlosserová Darina OEaP/Dane/15689/171783/2018 
Sirotník 
Milan OEaP/Dane/15689/172021/2018 
Sitarčíková Jana OEaP/Dane/156891171483/20 18 
Sky ba Juraj OEaP/Dane/156891171751/2018 
Sládek 
Marek OEaP/Dane/156891171802/20 18 
Sládek Martin OEaP/Dane/15689/171803/2018 
Slaninová Kozárová Angela OEaP/Dane/15689/171604/2018 
Slepčíková Ema OEaP/Dane/15689/171855/2018 
Slepčíková Mária OEaP/Dane/15689/171707/2018 
Slepčíková Pavla OEaP/Dane/156891171575/2018 
Slivka Patrik OEaP/Dane/15689/171697/2018 
Slivka 
Tomáš OEaP /Dane/15689/171698/20 18 
Slivka Matej OEaP/Dane/15689/171699/2018 
Smetanková Elena 
OEaP/Dane/156891171730/2018 
Smolková Katarína 
OEaP/Dane/156891171778/2018 
Smoter 
Slavomír OEaP/Dane/15689/171528/2018 
Smreková Li la 
OEaP/Dane/15689/171723/2018 
Sokol 
Marián OEaP/Dane/15689/171511/2018 
Sopko 
Pavol OEaP/Dane/15689/171726/2018 
Sopko 
Jaroslav OEaP/Dane/156891171996/2018 
Sopková 
Gabriela OEaP/Dane/15689/171624/20 18 
Sopoliga Róbert OEaP/Dane/15689/171861/20 18 
Soroková Anna OEaP/Dane/156891171654/2018 
Sotáková Miriam OEaP/Dane/15689/171462/2018 
Sotke 
Vladimír OEaP/Dane/156891171831120 18 
Spišák Róbert OEaP/Dane/156891171749/2018 
Spišáková Eva OEaP/Dane/156891172030/2018 
Stanislav Július OEaP/Dane/15689/171666/2018 
Stanislav Martin OEaP/Dane/15689/171486/2018 
Stanislavská Denisa OEaP/Dane/156891172066/2018 
Stankovičová Nikola OEaP/Dane/156891172069/2018 
Staruch 
Róbert OEaP/Dane/156891171905/2018 
Stašák 
Ján OEaP/Dane/15689/171520/2018 
Steranka Marek OEaP/Dane/156891172043/2018 
Stop 
ko Marek OEaP/Dane/156891172019/2018 
Stredňáková Magdaléna OEaP/Dane/156891171606/2018 
Strýčko Richard OEaP/Dane/156891171704/2018 
Studnička Juraj OEaP/Dane/15689/171998/20 18 
Sučko Marek OEaP/Dane/156891171934/2018 
Suchárová Tureková Eva OEaP/Dane/156891171959/20 18 
Szatványiová Alena OEaP/Dane/15689/171479/2018 
Szityai Radoslav OEaP/Dane/15689/171625/2018 
Šarišská Lea OEaP/Dane/15689/171535/2018 
Šárkozy Richard OEaP/Dane/15689/171541/20 18 
Šatka Michal OEaP/Dane/15689/171903/20 18 
Šechný Jozef OEaP/Dane/15689/171980/2018 
Šejirman Štefan OEaP/Dane/15689/171650/2018 
Šeminský Vojtech OEaP/Dane/15689/171446/2018 
Še minský Július OEaP/Dane/15689/171734/2018 
Šima Milan OEaP/Dane/15689/171835/2018 
Šimko Peter OEaP/Dane/15689/171784/2018 
Šimkovič Martin OEaP/Dane/156891171895/20 18 
Šipoš Karol OEaP/Dane/156891171977/2018 
Šipoš Radomír OEaP/Dane/15689/171858/2018 
Šišovský Zdenek OEaP/Dane/15689/171683/2018 
Šivák Arpád OEaP/Dane/15689/171576/20 18 
Škrabský Ján OEaP/Dane/15689/171765/2018 
Škut 
Štefan OEaP/Dane/15689/171646/2018 
Šoltis 
Pavol 
OEaP/Dane/15689117199112018 
Šoltis Štefan OEaP/Dane/15689/171468/2018 
Šoltis 
Peter OEaP/Dane/15689/171992/2018 
Šoltis 
Jozef OEaP /Dane/15689/171993/20 18 
Šoltisová Mária 
OEaP/Dane/156891171994/2018 
Šoltys Pavol OEaP/Dane/15689/171948/2018 
Šoltys 
Ján 
OEaP/Dane/15689117178112018 
Šosták Eduard OEaP/Dane/15689/171838/2018 
Špelitz 
Tomáš OEaP/Dane/15689/171849/2018 
Špyrka 
Vladimír 
OEaP/Dane/15689/17177112018 
Štefaňáková Iveta OEaP/Dane/156891171944/2018 
Štefko Patrik OEaP/Dane/15689/171891/2018 
Štefková 
Janka 
OEaP/Dane/15689/172026/2018 
Štellmach Peter OEaP/Dane/15689/171523/2018 
Šti eber Matúš 
OEaP/Dane/156891171856/2018 
Štieberová Helena OEaP/Dane/156891171447/2018 
Štieberová Ivana OEaP/Dane/15689/171652/2018 
Što fk o Martin OEaP/Dane/15689/172037/2018 
Šupalová 
Martina OEaP/Dane/156891171898/2018 
Šut'ak 
Pavol 
OEaP/Dane/156891171897/2018 
Šutáková Alena OEaP/Dane/15689/171830/2018 
Švec 
Tomáš OEaP/Dane/15689/171969/2018 
Takáč Mikuláš OEaP/Dane/156891171620/2018 
Taragošová Iveta OEaP/Dane/156891171935/2018 
Taragošová 
Renáta OEaP/Dane/15689/171744/2018 
Taragošová 
Silvia OEaP/Dane/15689/171559/2018 
Tatarka 
Tomáš OEaP/Dane/156891171986/2018 
Tatran 
Marián 
OEaP/Dane/156891172029/2018 
Terpáková Jana OEaP/Dane/15689/172076/2018 
Tkáč Richard OEaP/Dane/156891171886/2018 
Tkáč Slavomír OEaP/Dane/15689/171657/2018 
Tkáč Pavol OEaP/Dane/15689/171775/2018 
Tomčanová Adriana OEaP/Dane/15689/171989/20 18 
Tomčíková Iveta OEaP/Dane/15689/171445/2018 
Tóth 
Juraj OEaP/Dane/15689/171909/2018 
Tuleja Tibor OEaP/Dane/15689/171474/2018 
Tuleja 
Marek OEaP/Dane/15689/171770/2018 
Tuleja 
Milan OEaP/Dane/15689/171629/2018 
Tulejová 
Zdenka OEaP/Dane/15689/171797/2018 
Tulejová 
Iveta OEaP/Dane/15689/171843/2018 
Tulejová 
Ida OEaP/Dane/15689/171815/2018 
Tydor 
Michal OEaP/Dane/15689/171533/2018 
Udermanová 
Ľudmila OEaP/Dane/15689/171659/20 18 
Uhlár František OEaP/Dane/15689/171732/2018 
Uramová Svetlana OEaP/Dane/156891171731/2018 
Vagašská Natália OEaP/Dane/15689/17152112018 
Vagašský 
Juraj OEaP/Dane/15689/171512/2018 
Vagašský 
Juraj OEaP/Dane/15689/171522/2018 
Vagenknechtová 
Vaľko 
Vaľková 
Vaľovský 
Vaňová 
Varga 
Vasiľ 
Verčimák 
Verešpej 
Verešpej 
Vi co vá 
Vojtek 
Vojtek 
Vojtek 
Voronin 
Vozárik 
Vozňak 
Vrábel 
Vrbovský 
Zagalska 
Záhradník 
Zákutná 
Závacký 
Závacký 
Zelina 
Zibura 
Zimmermannová 
Zo š 
Žemlička 
Židzik 
Žigo vá 
Žolner 
Žolnerová Zdenka 
Štefan 
Viera 
Viliam 
Blanka 
Jozef 
Miroslav 
Miroslav 
Peter 
Peter 
Lucia 
František 
Ján 
Imrich 
Vladimír 
Ján 
Peter 
Martin 
Dávid Evan 
Katarína 
Miroslav 
Blanka 
Adam 
Timotej 
Vladimír 
Ladislav 
Slávka 
Peter 
Radoslav 
Milan 
Renáta 
Miroslav 
Anna OEaP/Dane/15689/171954/2018 
OEaP/Dane/15689/171739/2018 
OEaP/Dane/156891172059/2018 
OEaP/Dane/15689/171940/2018 
OEaP/Dane/15689/171668/2018 
OEaP/Dane/15689/171733/2018 
OEaP/Dane/15689/172079/20 
18 
OEaP/Dane/15689/17208112018 
OEaP/Dane/15689/171735/2018 
OEaP/Dane/15689/171873/2018 
OEaP/Dane/156891171525/2018 
OEaP/Dane/15689/171916/2018 
OEaP/Dane/15689/171762/2018 
OEaP/Dane/156891171867/2018 
OEaP/Dane/15689/171457/2018 
OEaP/Dane/15689/171490/2018 
OEaP/Dane/15689/172086/2018 
OEaP/Dane/156891171661/2018 
OEaP/Dane/156891171834/2018 
OEaP/Dane/15689/172025/2018 
OEaP/Dane/156891171478/2018 
OEaP/Dane/15689/171887/2018 
OEaP/Dane/156891171960/2018 
OEaP/Dane/15689/171961/2018 
OEaP/Dane/15689/172054/2018 
OEaP/Dane/156891171649/2018 
OEaP/Dane/15689/171644/2018 
OEaP/Dane/15689/171516/2018 
OEaP/Dane/15689/171603/2018 
OEaP/Dane/15689/171689/2018 
OEaP/Dane/15689/171531/2018 
OEaP/Dane/156891171822/2018 
OEaP/Dane/15689/171823/2018 
v. 
/f} _f / Á/1 A /! ,1 / 
.:JYVvv4 Pt/ 1/ v 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
V Prešove 22. ll. 2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresátov naposledy bytom Prešov, 
doručuje sa písomnosť Mesta Prešov zo dňa 20.11.2018 verejnou vyhláškou v zmysle 
ustanovenia § 
35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii 
č. 238 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Priezvisko Meno Číslo písomnosti 
Balun Marek OEaP/Dane/156891171631/2018 
Bendík Róbert OEaP/Dane/15689/171729/2018 
Bikár Jozef OEaP/Dane/156891171534/2018 Čižmarik Milan OEaP/Dane/15689/171540/2018 
Doudera Lucián OEaP/Dane/156891171882/2018 
Dranga Vladimír OEaP/Dane/156891171981/2018 
Fenyešová Milada OEaP/Dane/15689/171599/2018 
Goliašová Krištof o vá Katarína OEaP/Dane/15689/171473/2018 
Hura Anton 
OEaP/Dane/156891171669/2018 Kaš pero vá Stanislava OEaP/Dane/156891172045/2018 
Klein Dušan OEaP/Dane/156891172080/2018 
Kollárová Al ina OEaP/Dane/156891171800/2018 
Krajňáková Alena OEaP/Dane/15689/171526/2018 
Krištof Ľubomír OEaP/Dane/156891171472/2018 
Kurta Stanislav OEaP/Dane/15689/171645/2018 
Lehocký Tibor O EaP /Dane/1568 911 72002/20 18 
Lenártova Anžela OEaP/Dane/15689/172018/2018 
Mihaľov Henrich OEaP/Dane/15689/171715/2018 
Pavlíková 
Anna OEaP/Dane/15689/171517/2018 
Pavlíková Ózer 
Renčková 
Sedlák 
Sitarčíková 
Smetanková 
Studnička 
Šutáková 
Tuleja 
Vaľko 
Vaňo 
Sylvia 
Mária 
Ján 
Jana 
Elena 
Juraj 
Alena 
Tibor 
Štefan 
Marek OEaP/Dane/156891171518/20 18 
OEaP/Dane/156891171608/2018 
OEaP/Dane/15689/171860/20 
18 
OEaP/Dane/15689/171483/2018 
OEaP/Dane/15689/171730/2018 
OEaP/Dane/15689/171998/20 
18 
OEaP/Dane/156891171830/2018 
OEaP/Dane/15689/171474/2018 
OEaP/Dane/15689/171739/2018 
OEaP/Dane/15689/171890/2018 
v
:%'d!Ý'~t~V 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)