Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Chunmei Jia - ZALIXIN naposledy bytom 08001 Prešov, Jurkovičova 18, Ing. Ladislav Vanyó naposledy bytom 08001 Prešov, Matice slovenskej 1, Slavomír Kirnič naposledy bytom 080 01 Prešov, Maroš Eštočák naposledy bytom 080 01 Prešov.

04.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)