Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: kancelária správcu- Hlavná 13, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby: 14.1 .2019, Čas otvorenia draiby : 10.00 hod, Ide o byt na 7. poschodí bytového domu súp. č. 6323, na Prostějovskej ulici na sldlisku 111, katastrálne územie Prešov.

Oznámenie o dražbe

06.12.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)