MESTO PREŠOV zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia primátorke mesta Prešov o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 16. marca 2019 a prípadné druhé kolo týchto volieb dňa 30. marca 2019.

MESTO PREŠOV zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia primátorke mesta Prešov

29.01.2019 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
M^dKWZaKs 
 
njǀĞƌĞũŸƵũĞĞ-ŵĂŝůŽǀƷĂĚƌĞƐƵŶĂĚŽƌƵēĞŶŝĞŽnjŶĄŵĞŶŝĂ
??]u?}?lu??W??}?o ĚĞůĞŐŽǀĂŶşēůĞŶov a ŶĄŚƌĂĚŶşŬov 
do okrskovljĐŚvolebnljĐŚ komisiş v ŵĞƐƚĞWƌĞƓŽǀ 
ƉƌĞǀŽűďLJprezidenta Slovenskej republiky, 
ŬƚŽƌĠƐĂ??l}vi?x?6. marca 2019 a ƉƌşƉĂĚŶĠ??Z l}o}
??Z?}?}o]x30. marca 2019: 
 
volebne.komisie@presov.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)